COVID-19

ใครยังไม่สมัครรีบเลย! ขยายเวลา ‘ลงทะเบียนฉีดวัคซีน’ ขนส่งสาธารณะ ถึง 31 พ.ค.

ใครยังไม่สมัครรีบเลย! ขยายเวลา “ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19” กลุ่มขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ถึง 31 พ.ค.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงคมนาคมจัดกลุ่มการให้บริการวัคซีนแก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ โดยจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน-รถโดยสารสาธารณะ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพฯ ทั้งรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) รถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จนกว่าผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคม

ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • รถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่ตนสังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  • รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ลงทะเบียนได้ที่สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบ
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ลงทะเบียนได้ที่หัวหน้าวินที่ผู้ขับขี่เป็นสมาชิกภายในวิน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
  • รถแท็กซี่นิติบุคคล ลงทะเบียนได้ที่นิติบุคคลหรือสมาคมที่สังกัด หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  • รถแท็กซี่ส่วนบุคคล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนหลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางบกจะรวบรวมรายชื่อให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ

ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายให้ทราบก่อนถึงวันที่กำหนดฉีดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนั้น ในการลงทะเบียนจึงขอให้ระบุข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่สาธารณะ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

ขยาย-รถสาธารณะลงทะเบียนฉีดวัคซีน-290564-02

สำหรับข้อปฏิบัติในวันที่เดินทางไปฉีดวัคซีน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว

ด้านผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาคลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo