ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทันตแพทยสมาคมฯ เร่งประสาน ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ให้หมอฟันภาคเอกชน

ทันตแพทยสมาคมฯ เตรียมประสานทันตแพทย์ในภาคเอกชน เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ชี้หากได้รับวัคซีน เพิ่มภูมิคุ้มกันที่ทำงาน 

ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสำรองทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้เสนอข้อเรียกร้องให้ช่วยจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ทันตแพทย์ในภาคเอกชน เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งบุคลากรแนวหน้า ในการให้บริการประชาชนในช่วงที่มีการระบาด อีกทั้งยังมีสัดส่วนในภาคเอกชนกว่า 50% และไม่มีหน่วยงานต้นสังกัดคอยจัดหาวัคซีนให้ ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการติดเชื้อจากผู้รับบริการ และได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วส่วนหนึ่ง

ทันตแพทย์
Dentist examining a patient’s teeth in the dentist.

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการกระจายวัคซีน แก่ทันตแพทย์ที่ทำงานในภาคเอกชน และฉีดเข็มแรก ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีทันตแพทย์ที่ตกค้างอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดเข็มแรกร่วมกับชุดแรก 5,000 คน ดังนั้นจึงกำลังประสานเพื่อให้ผู้ที่ตกค้างอีก 5,000 กว่าคนได้รับการฉีดเข็มแรก

ส่วนกลุ่มแรกซึ่งได้ฉีดเรียบร้อยแล้ว มีการนัดหมายกับทางโรงพยาบาลวิมุติ ไปฉีดเข็มที่ 2 ภายในสัปดาห์นี้ คือเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มที่ 2 จะไปเริ่มเช็คเข็มแรกในราววันที่ 5 หรือ 10 มิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานงานกับโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่จะฉีดวัคซีนให้แก่ทันตแพทย์ ที่แจ้งความประสงค์มายัง ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สำหรับการได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จะทำให้ทันตแพทย์ที่ทำงานในภาคเอกชน มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในระดับที่น่าพอใจ และมีความมั่นใจในการให้บริการมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่าแม้จะมีการคัดกรองผู้ป่วย มีชุดป้องกันต่าง ๆ รวมทั้งมีเครื่องดูดละอองฝอย ขณะทำหัตถการ แต่ก็ยังมีความเสี่ยง ที่จะมีจะมีคนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรืออาจเกิดความพลั้งเผลออื่น ๆ จนเกิดการติดเชื้อได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฉีดวัคซีนไว้เพื่อป้องกันตัวเองให้เต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม