ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ต้องขังติดโควิด วันนี้ 842 ราย เตรียมฉีดวัคซีนทุกราย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ผู้ต้องขังติดโควิด วันนี้เพิ่มอีก 842 ราย ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ไข่แตก เจอรวด 59 ราย รวมติดเชื้อ 12 เรือนจำทั่วประเทศ เร่งฉีดวัคซีนโควิด ผู้ต้องขังทุกราย

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แถลงความคืบหน้า สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น พบ ผู้ต้องขังติดโควิด รายใหม่วันนี้ 842 ราย รักษาหายแล้ว 319 ราย รวมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษา 14 04 9 ราย และพบการติดเชื้อรายใหม่ ในทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทำให้มีเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ ที่พบผู้ติดเชื้อ 12 แห่ง ดังนี้

ผู้ต้องขังติดโควิด

 • เรือนจํากลางเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย รักษาหายเพิ่ม 8 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 3,588 ราย
 • เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย รักษาหายเพิ่ม 299 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,560 ราย
 • ทัณฑสถานหญิงกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,393 ราย
 • เรือนจำกลางคลองเปรม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 475 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,125 ราย
 • เรือนจำพิเศษธนบุรี อยู่ระหว่างการรักษา 2,830 ราย
 • เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย และรักษาหายเพิ่ม 11 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 91 ราย
 • ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 101 ราย
 • เรือนจำจังหวัดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18 ราย รักษาหาย 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 383 ราย
 • เรือนจำกลางบางขวาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 210 ราย อยู่ระหว่างการศึกษา 815 ราย
 • เรือนจำพิเศษมีนบุรี อยู่ระหว่างการรักษา 2 ราย
 • เรือนจำกลางสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการศึกษา 2 ราย
 • ทัณฑสถานหญิงชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59 ราย อยู่ระหว่างการศึกษา 59 ราย

ปัจจุบันมีการตรวจเชื้อในผู้ต้องขังแล้ว จำนวน 36,627 ราย ซึ่งตรวจครบ 100% จำนวน 8 แห่ง คือ เรือนจำกลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดยยังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจหาเชื้อให้ครบ 100% ในเรือนจำกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม รวมถึงการแสวงหาเชื้อซ้ำทุก ๆ 7 วัน ในกลุ่มที่ยังไม่พบเชื้อ จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

ด้านความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีน ตามที่ได้รับแจ้งยืนยันจาก กระทรวงสาธารณสุข ว่า พร้อมฉีดวัคซีน โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อ กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนในเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ และทัณฑสถานเขตกรุงเทพฯ ไปแล้ว 95% หรือ 1,683 รายจากทั้งหมด 1,770 ราย สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จะเป็นการดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในการดำเนินการฉีดวัคซีน

อายุตม์ สินธพพันธ์ุ

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้สั่งการให้เรือนจำทัณฑสถาน ดำเนินการป้องกัน การติดเชื้อจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการส่งอาหาร ด้วยการให้ผู้ส่งอาหารสวมชุด PPE พร้อมสวมหน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์ ให้พร้อม โดยต้องเข้าออก เพื่อส่งสินค้าให้เร็ว และใช้เวลาน้อยที่สุด สำหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ส่งอาหารไปแดนต่าง ๆ ก็ต้องสวมชุด PPE ป้องกันการแพร่เชื้ออีกครั้งหนึ่ง

กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 รวมถึงการสนับสนุนสิ่งของต่างๆทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ร่วมบริจาคให้แก่กรมราชทัณฑ์ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทานตลอดจนเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของดังกล่าวกรมราชทัณฑ์จะส่งมอบต่อไปยังเรือนจำทัณฑสถานต่างๆตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังทุกคน