ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิด ปราจีนบุรี วุ่น! สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คามิลเลียนฯ วันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย

โควิด ปราจีนบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สั่งปิดด่วนถึง 3 พฤษภาคม รพ.ศรีมโหสถกักตัวแพทย์ วันนี้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14 ราย รวมสะสมระลอกใหม่ 348 ราย 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์ โควิด ปราจีนบุรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2564​ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน 14 ราย โดยเป็นผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 331 ราย ผู้ป่วยนอกพื้นที่เข้ามารักษา 17 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสมรอบเมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายนถึง 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 348 ราย

โควิด ปราจีนบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้น และสถานที่เสี่ยงของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่ง ที่ปรากฏขึ้นในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการ ในการทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุม และป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า หากผู้ใดสงสัยว่า สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 14 ราย หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 ขอให้สังเกตอาการตัวเอง หากท่านหรือคนใกล้ชิด มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน การร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ ไม่สวมหน้ากากอนามัย และการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง

นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรค ได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรอบที่ 2 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือ ในการงดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้าน ให้เลือกรับประทานอาหารจานเดียว หรือเป็นชุดสำหรับคนเดียว เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจากบ้าน หรือเมื่อมีการพูดคุยกัน

สำหรับสถานที่เสี่ยงตาม ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 335 ถึง 348 มีดังนี้

 

ด้านนายวรพันธ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี มีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังได้รับรายงานจากอำเภอศรีมโหสถ ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จำนวน 13 คน และจากการประเมินของทีมสาธารณสุข คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก สถานที่ดังกล่าวมีผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวพักอาศัยรวมกันและทำกิจกรรมร่วมกัน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีมติปิดศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี เป็นการชั่วคราว ห้ามผู้ใดเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หากฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548 หรือโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564

ด้าน น.ส.จิราภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี รายงานว่า ขณะนี้ อำเภอศรีมโหสถ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 35 คน และเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาด ขอให้ชาวอำเภอศรีมโหสถ และประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ระมัดระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เลื่อนงานบวช งานแต่ง งานรื่นเริงต่างๆ งดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีคนจำนวนมาก งดทานอาหารร่วมกัน งดการเดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับผู้ที่เดินทางจากนอกพื้นที่ เข้ามาต้องรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครทุกคน พร้อมขอความร่วมมือลูกหลานญาติพี่น้อง หรือเพื่อนที่อยู่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง อย่าเพิ่งเดินทางกลับบ้าน หรือมาเยี่ยมในช่วงนี้ เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะติดโควิด-19 จากลูกหลาน ญาติพี่น้องที่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน

ด้านโรงพยาบาลศรีมโหสถ ได้ออกประกาศว่า พบผู้ป่วยที่มานอนพักในโรงพยาบาล ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเสี่ยงติดเชื้อ และต้องกักตัว 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลศรีมโหสถ จึงขอลดการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป หรือผู้ที่มาตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองแพทย์ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน เพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังปฏิบัติงานได้ดูแลผู้ป่วยที่จำเป็น โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 037276413 ต่อ 143 (คลินิกโรคเรื้อรัง)

อ่านข่าวเพิ่มเติม