ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ฉีดวัคซีนด่วน! 7 ชุมชนหลักสี่ จำกัดวง คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง

สำนักงานเขตหลักสี่ เตรียมพร้อมสถานที่ ขั้นตอนให้บริการฉีดวัคซีน 7 ชุมชนเป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันเสริม ควบคู่จำกัดวง คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้าง

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารสำนักอนามัยกทม. ผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมพร้อมด้านสถานที่ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนใน 7 ชุมชนเป้าหมายรอบแคมป์คนงานซอยยายผล

โควิด หลักสี่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเสริมภูมิคุ้มกัน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างซอยยายผล เขตหลักสี่ ควบคู่กับการควบคุมโรค 7 ชุมชนที่ติดชิดกับแคมป์คนงานที่สุด เพื่อจำกัดวงคลัสเตอร์ไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้าง

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงาน วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) มีดังนี้

  • ชุมชนอยู่แล้วรวย
  • ชุมชนแฟลตตำรวจอิสระ
  • ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลางทุ่งสองห้อง
  • ชุมชนกองบัญชาการศึกษา
  • ชุมชนมิตรประชาพัฒนา
  • ชุมชนเปรมสุขสันต์
  • ชุมชนคนรักถิ่น

ส่วน ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีรอผลคัดกรองโควิด-19 ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนในวันฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้คัดกรองเชิงรุก (SWAB) ให้ไปตรวจคัดกรองได้ที่ ไซต์งานก่อสร้าง ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หรือศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อตามทะเบียนบ้าน รวมถึงสำรวจผู้พักอาศัยห้องเช่าใน 7 ชุมชนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่แจกคูปองเพื่อนัดหมายการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

อ่านข่าวเพิ่มเติม