ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดทเตียงโควิด ‘สมุทรปราการ’ ยังว่าง 1,177 เตียง ฮอสพิเทลเหลือมากสุด

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ รายงานข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 315 เตียง คงเหลือ 55 เตียง

โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (ฮอสพิเทล) 944 เตียง คงเหลือ 278 เตียง

โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ 206 เตียง คงเหลือ 39 เตียง (ไม่มี ฮอสพิเทล)

โรงพยาบาลเอกชน 1,138 เตียง คงเหลือ 164 เตียง

ฮอสพิเทล โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง 1,303 เตียง คงเหลือ 641 เตียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม