COVID-19

‘รถเมล์ – รถทัวร์’ ระดมพลเตรียมฉีดวัคซีน ‘บขส.’ เผยลงชื่อแล้ว 2.8 พันคน


“รถเมล์ – รถทัวร์” ระดมพลเตรียมฉีดวัคซีนโควิด – 19 สถานีกลางบางซื่อ “บขส.” เผยลงทะเบียนแล้ว 2.8 พันคน

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด สำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและให้บริการด้านระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อทำการฉีดวัคซีนโควิด – 19 อย่างทั่วถึงและเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รถเมล์ รถทัวร์ ฉีดวัคซีน

บขส. จึงได้เร่งดำเนินการ โดยแจ้งให้พนักงาน บขส. และรถร่วมฯ ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนด เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กระทรวงคมนาคมทราบต่อไป

พร้อมกันนี้ได้ตั้งจุดประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัว ก่อนรับการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ประกอบการรถร่วมฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร,เอกมัย,บรมราชชนนี,) สถานีขนส่งผู้โดยสารปิ่นเกล้า และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)

เบื้องต้นมีพนักงานและผู้ประกอบการรถร่วมฯ แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วประมาณ 2,800 คน อย่างไรก็ดี ผู้ที่ลงทะเบียนไว้ จะได้รับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

shutterstock 1670552320

ด้านนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกที่ 3 ที่มีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้บริการอาจมีความกังวลว่า จะได้รับการแพร่เชื้อฯ จากพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ารถเมล์)

แม้ที่ผ่านมา ขสมก. ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น การให้พนักงานประจำรถสวมหน้ากากอนามัย การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีในระดับหนึ่ง  แต่ถ้าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ “การฉีดวัคซีน” คือวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับวัคซีน ในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต และยังเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกด้วย

ขสมก. จึงเตรียมความพร้อมให้พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกคน รวมถึงพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเอกชนร่วมบริการ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ณ สถานีกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดการติดเชื้อฯ ลดการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม