ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แม่แจ่มจูงใจคนไปฉีดวัคซีน แจกวัวสัปดาห์ละตัว จนกว่าจะครบ 100%

เชียงใหม่รณรงค์คนฉีดวัคซีน ตั้งเป้า 4 เดือน 1.13 ล้านคน หรือ 70% ของประชากร ขณะที่อำเภอแม่แจ่ม จูงใจคนฉีดวัคซีน แจกวัวสัปดาห์ละ 1 ตัว จนกว่าจะฉีดวัคซีนโควิดครบ 100%

โควิดเชียงใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง 1,729,353 คน หากคิดเป้าหมาย 70% ต้องมีประชากรได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,132,878 คน โดยจะเริ่มมีการจัดสรรวัคซีนในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

รวม 4 เดือน คือเดือนมิถุนายนประมาณ 68,000 โดส เดือนกรกฎาคม 419,000 โดส  เดือนสิงหาคม 238,000 โดส และเดือนกันยายน 408,000 โดส ก่อนจะฉีดวัคซีนเข็มที่สอง นับต่อไปอีก 16 สัปดาห์ หลังจากฉีดเข็มแรก 

ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือทะเบียนบ้านนอกจังหวัดเชียงใหม่ แต่มาทำงาน ประกอบอาชีพ หรือเรียนหนังสือที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เลย โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และการแจ้งผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม. ในพื้นที่

ขณะนี้ในแต่ละอำเภอได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยทางอำเภอ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และ อสม. ได้ใช้วิธีการเคาะประตูบ้านและประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน เช่นที่อำเภอแม่แจ่ม มีการสร้างแรงจูงใจ

“นายอำเภอแม่แจ่ม ประกาศแจกวัวให้ลูกบ้าน สัปดาห์ละ 1 ตัว เดือนละ 4 ครั้ง ไปจนกว่าอำเภอแม่แจ่มจะฉีดวัคซีนครบ 100% ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเชิญชวนให้คนสนใจสมัครฉีดวัคซีนมากขึ้นด้วย” 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: