ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดท เตียงโควิด กทม. ล่าสุดเปิดรพ.สนามแห่งที่ 6 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

อัพเดท เตียงโควิด กทม. ยังว่างกว่า 800 เตียง ล่าสุดเปิด รพ.สนาม แห่งที่ 6 วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย รองรับผู้ป่วยโควิดเขียว 200 เตียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร อัพเดทจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ ฮอสพิเทล (Hospitel) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,238 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

อัพเดท เตียงโควิด กทม.

 • โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 344 เตียง
 • โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียง 1,435 เตียง ยังว่างอยู่ 610 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 548 เตียง เตียงว่าง 452 เตียง

รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 203 เตียง (เสริม 3 เตียง)

รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 83 เตียง เตียงว่าง 17 เตียง

รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 288 เตียงว่าง 112 เตียง

รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 เตียง เตียงว่าง 313 เตียง เตียงว่าง 29 เตียง

 • ฮอสพิเทล จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 778 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 459 เตียง ยังว่างอยู่ 322 เตียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รพ.กลาง(อาคารหอพัก) 88 เตียง ครองเตียง 91 (เสริม 3 เตียง)

โรงแรมเออริเเกนแอพอร์ต 280 เตียง ครองเตียง 154 เหลือ 126 เตียง

โรงแรมบ้านไทยบูทีค 280 เตียง ครองเตียง 140 เหลือ 140 เตียง

โรงแรมข้าวสาร พาเลส 90 เตียง ครองเตียง 52 เหลือ 38 เตียง

อาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 22 เหลือ 18 เตียง

ล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามกทม. แห่งที่ 6 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ผู้บริหารเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการระบาดเพิ่มขึ้นและเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ ไปยังชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการไม่รุนแรง ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้ง “โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6

ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย เปิดให้เป็นหอผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว) สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้ดูแล และเริ่มเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากโรงพยาบาล ต้องใช้เตียงสำหรับรักษาโรคอื่น ๆ ด้วย โดยโรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีแนวทางการจัดการความปลอดภัย การป้องกันการแพร่เชื้อมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก เน้นรับดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย หากมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลหลัก

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่

 • ต้องอยู่ภายในหอพักผู้ป่วย ห้ามออกจากห้องโดยเด็ดขาด
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
 • ห้ามบ้วนเสมหะหรือน้ำลายในถังขยะ
 • เสื้อผ้าใส่ลงถังผ้าเปื้อน และปิดฝาให้เรียบร้อย
 • ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
 • ไม่เดินพลุกพล่าน ไม่จับกลุ่มสนทนา และไม่เข้าไปในเขตปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมทุกกรณี แต่สามารถนำของเยี่ยมฝากไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
 • ห้ามถ่ายภาพหรือโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้อง ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายขณะรักษาตัว
 • ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเสพติดของมึนเมา และห้ามการพนัน

สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสนาม ขอให้เตรียมพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับการมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ เสื้อผ้า  4-5 ชุด หรือพอดีกับจำนวนที่เข้าพัก 14 วัน ของใช้ในกิจวัตรประจำวัน และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น ยารักษาโรคประจำตัว รวมทั้งข้อมูล ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม