COVID-19

1 ล้านล้านใช้หมดแล้ว ครม. เห็นชอบวาระลับ ‘กู้เพิ่ม 7 แสนล้าน’ เยียวยาโควิด


1 ล้านล้านใช้หมดแล้ว ครม. เห็นชอบวาระลับ “กู้เพิ่ม 7 แสนล้าน” เยียวยาโควิด กู้ชีพเศรษฐกิจ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (18 พ.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ออก พ.ร.ก.เงินกู้เพิ่มเติมอีก 700,000 ล้านบาทตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการเพิ่มเติม เนื่องจากการระบาดของโควิด – 19 รอบใหม่กระทบเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ จะมีการกันเงินกู้ส่วนหนึ่งไว้ใช้ในด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วย

สำหรับเหตุผลสำคัญที่ต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมอีก 7 แสนล้านบาท เนื่องจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทเดิมมีการใช้เต็มวงเงินหมดแล้ว

กู้เงิน 7 แสนล้าน

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงออกมาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นวาระลับ ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเซ็นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า สิ่งที่อยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาให้ดี คือ การประชุม ครม. ซึ่งกระทรวงการคลังได้ขออนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้เพิ่มเติมอีก 700,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินเพิ่มเติมจากวงเงินกู้เดิมตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ที่อนุมัติงบประมาณไปเกือบเต็มวงเงินแล้ว

โดย ร่าง พ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเป็นเอกสารแค่ 4 หน้า กรอบแผนงานการใช้เงินเขียนสั้นๆ แบ่งเป็น 3 แผนเหมือน พ.ร.ก.เงินกู้เดิมทุกประการ เพียงแต่ปรับลดวงเงินลงมา แบ่งเป็นแผนงานด้านสาธารณสุข ลดเหลือ 30,000 ล้านบาท แผนงานเยียวยาประชาชน ลดเหลือ 400,000 ล้านบาท และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ลดเหลือ 270,000 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม