COVID-19

เปิดวิธีลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ผ่านไลน์ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ด้วยตัวเอง

เปิดวิธีลงทะเบียน “หมอพร้อม” เวอร์ชัน 2 ผ่านไลน์ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบ ศึกษาไว้สมัครรอบประชาชนทั่วไป 18 -59 ปี

ปัจจุบันรัฐบาลและประชาชนตื่นตัวเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เป็นวงกว้าง เพื่อช่วยกันหยุดยั้งวิกฤติไวรัสแพร่ระบาด

เบื้องต้น กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจองคิวฉีดวัคซีนไปแล้ว และหลังจากนี้จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี ได้วอล์คอิน (Walk-in) หรือจองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม

โดยหนึ่งในช่องทางการ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ก็คือการลงทะเบียนผ่านระบบ “หมอพร้อม” บนแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งหมอพร้อมบนแอปฯ ไลน์ เวอร์ชันที่ 2 มีขั้นตอนดังนี้

หมอพร้อม จองคิวฉีดวัคซีนโควิด

 จองคิวฉีดวัคซีนโควิด – 19 ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

1.เพิ่มเพื่อน (Add friend) “หมอพร้อม” บนแอปพลิเคชันไลน์

 • เปิดหน้าหลักของแอปพลิเคชันไลน์และกดปุ่ม “บัญชีทางการ (Official Account)”
 • ค้นหาด้วยคำว่า “หมอพร้อม”
 • กดปุ่ม “เพิ่มเพื่อน”

หมอพร้อม 1

2.ลงทะเบียนใช้งาน “หมอพร้อม”

 • เมื่อเข้ามาในบัญชีหมอพร้อม ให้กดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือปุ่ม “ลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม” ที่อยู่ด้านล่าง
 • กด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการไลน์ โอเอ (Line OA) หมอพร้อม
 • กดปุ่ม “ยินยอม” ให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือน
 • กดปุ่ม “รับทราบ” คำชี้แจงการรับวัคซีนโควิด – 19

หมอพร้อม 2

ลงทะเบียนกรณีที่ 1 มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC (ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีนโควิด – 19)

 • ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
 • กรณีมีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และกดปุ่ม “บันทึก” ได้ทันที
 • ปรากฎหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกด “ปิด” ได้ทันที หรือกดดู “ข้อมูลบัญชี”
 • ได้รับข้อความข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

ลงทะเบียนกรณีที่ 2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC

 • ลงทะเบียนใช้งาน โดยกรอก ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
 • กรณีที่ 2 ไม่มีข้อมูลในระบบ MOPH-IC ให้กดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป เป็นต้น และกด “ถัดไป”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยและกด “บันทึก”
 • ปรากฎหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกด “ปิด” ได้ทันที หรือกดดู “ข้อมูลบัญชี”
 • ได้รับข้อความข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

3.จองคิวฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม”

 • กดเมนู “จองฉีดวัคซีนโควิด – 19”
 • กด “จอง”
 • กด “รับสิทธิ์”
 • ทำแบบคัดกรองและกด “บันทึก”
 • หน้าจอแสดงยืนยันการบันทึกและข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว
 • กด “ยินยอม”
 • เลือก ประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจอง และกด “ยืนยัน”
 • หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จและกดปุ่ม “ปิด”
 • ข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด – 19

หมอพร้อม

หมอพร้อม 5

4.แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

 • ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 1

5.ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

 • เมื่อฉีดวีคซีนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการรับฉีดวัคซีนและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

หมอพร้อม 6

6.ทำแบบประเมินอาการไม่ถึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 2 -7 วัน และ 8 – 30 วัน

 • หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 โดยให้ทำแบบประเมินอาการไม่ถึงประสงค์ และกด “บันทึก”
 • หน้าจอแสดงการทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว (กรณีไม่มีอาการและไม่มีอาการ)

7. “หมอพร้อม” แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 • ก่อนถึงนัดหมายฉีดวัคซีน 1 วันจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรับวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 2

8.ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 • เมื่อฉีดวีคซีนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันการรับฉีดวัคซีนและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

9.การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

 • เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม จะไดรับใบรับรองการฉีดวัคซีน สามารถสแกน QR CODE เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

หมอพร้อม

10.ทำแบบประเมินอาการไม่ถึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 2 -7 วัน และ 8 – 30 วัน

 • หลังฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยให้ทำแบบประเมินอาการไม่ถึงประสงค์ และกด “บันทึก”

อ่านข่าวเพิ่มเติม