COVID-19

จองคิวฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ‘หมอนิธิ’ แนะนำทุกขั้นตอน ที่นี่!

จองคิวฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “หมอนิธิ” ชี้แจงชัดเจน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน จองเวลาแล้ว ย้ำห้ามเลือกชนิดวัคซีน

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู่อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Nithi Mahanonda” ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการลงทะเบียน จองคิวฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อจองเวลาเข้ามารับการฉีดวัคซีน ดังนี้

จองคิวฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ลงทะเบียน และจองเวลาเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ขอชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ครับ

1. ในระบบนี้มีสองส่วน คือ การลงทะเบียนยื่นความจำนง และการลงเวลานัด ท่านจะได้เวลานัดหรือไม่ ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับมาจากกระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละอาทิตย์

2. ในแต่ละช่วงเวลาทุกครึ่งชั่วโมง จะประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ คือ

2.1 กลุ่มมีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

2.2 กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้มีความประสงค์จะเข้ามารับการฉีดวัคซีน (อายุ >18 ปี และทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งรวมทุกสัญชาติ)

2.3 กลุ่มองค์กร หน่วยงาน องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดทำกิจกรรมต่อเนื่อง และเสี่ยงสัมผัส และแพร่เชื้อ

2.4 กลุ่มประชาชนที่ walk-in เนื่องจากมีความไม่สะดวก หรือไม่สามารถในการลงทะเบียน และจองเวลาออนไลน์

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์
ศ.นพ.นิธิ มหานนท์

ทั้งนี้ สัดส่วนในแต่ละกลุ่ม 2.1-2.4 อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การระบาด

3. เพื่อลดความแออัด และความเสี่ยงในการรับ แพร่เชื้อ ขอให้คนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยได้เวลานัด (ท่านจะได้รับ QR code กลับไปไว้ในโทรศัพท์มือถือท่านเรียบร้อย) โปรดมาตามเวลา โดยมาก่อนได้ไม่เกิน 10 นาที หากท่านมาถึงก่อนเวลา กรุณารอในรถยนต์ส่วนตัว หรือในที่ที่จัดไว้ อย่ามายืนออแออัดกันหน้าทางเข้า

4. สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้ไม่สมบูรณ์ (ไม่ได้รับ QR code) หรือ ผู้ walk-in โปรดเข้าไปลงทะเบียนให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้ QR code แล้ว “รอการรับเรียก” เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะได้ต่อท้ายในแต่ละช่วงเวลาครึ่งชั่วโมง เมื่อมีคิวว่าง ซึ่งจะมีไม่เกิน 10 คน ในครึ่งชั่วโมง หรือไม่มีเลย

5. หากท่านมาสายกว่าเวลาที่นัดไว้ ท่านจะได้รับการไปจัดรอคิวใหม่ เหมือนข้อ 4)

6. คิวคน walk-in ในแต่ละวัน มีจำนวนจำกัด และอยากสงวนไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถ หรือไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์จริง ๆ เท่านั้น

7. ขอสนับสนุน และย้ำให้ทุกท่าน พยายามลงทะเบียนนัด และเลือกวันนัดให้สมบูรณ์จากระบบ จนได้รับ QR code เพื่อความรวดเร็วเมื่อมาถึง ลดความแออัด (เสมือนท่าน check in ออนไลน์ได้ บอร์ดดิ้งพาสเรียบร้อยจากบ้านก่อนเดินทางขึ้นเครื่องบินครับ)

8. จำนวนผู้เข้ารับการฉีดในแต่ละกลุ่ม อาจมีการลด หรือเพิ่มได้ หากมีช่วงเวลาว่าง หรือเมื่อรับปริมาณวัคซีนเพิ่มเติม จากกระทรวงสาธารณสุข ท่านที่ลงทะเบียนไม่ได้สมบูรณ์คือไม่ได้วันนัด โปรดติดตามดู sms ท่านอาจได้รับแจ้งให้รีบเข้าไปลงจองเวลา…..โปรดอย่าช้า

9. มาที่นี่ห้ามเลือกชนิดวัคซีนกันนะครับ ไม่มีเหตุผลเพียงพอทางคลินิกว่า วัคซีนใดจะดีกว่าชนิดใด ณ เวลานี้ อาการและผลข้างเคียงก็เหมือน ๆ กัน คือ น้อยมาก ๆ วัคซีนที่ดีที่สุดคือ ชนิดที่ได้เร็วที่สุด อย่าเลือก (เรื่อง) เยอะครับ

อนึ่ง การลงนัด และเข้ามารับการฉีดวัคซีนนี้ จะไปเชื่อมกับระบบ “หมอพร้อม” ของกระทรวงสาธารณสุข ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วที่อื่น จะไม่สามารถไปรับการฉีดซ้ำได้อีก หากท่านมารับการฉีดที่เราก่อน และผู้ที่ได้ผ่านการลงทะเบียนหมอพร้อมที่ได้เป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ท่านจะได้รับ sms กลับไปให้มาทำการลงทะเบียนเพิ่มเติม ในระบบของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกครั้ง เพื่อให้ได้ QR code เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อมาถึง

#อย่ามาก่อนเวลา #อย่ามาสาย #ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ #ควรได้QRcodeก่อนมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม