ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รพ.มงกุฎวัฒนะ เตรียมขยายเตียง สีเหลืองเข้ม-แดง รับผู้ป่วยโควิดเรือนจำ

รพ.มงกุฎวัฒนะ เตรียมขยายเตียง สีเหลืองเข้มและแดง ช่วยรองรับรับผู้ป่วยโควิดเรือนจำ อาการรุนแรง “สาธิต” เผย ใช้ระบบ Co Link เพิ่มความคล่องตัวจัดการเตียงโควิด กทม. 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการบริหารจัดการเตียงในเขต กทม. โดยเฉพาะการรองรับ คลัสเตอร์โควิดจากแคมป์คนงานก่อสร้าง และเรือนจำ ที่จะให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ ช่วยรองรับกลุ่มผู้ป่วยอาการรุนแรง

โควิด เรือนจำ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะที่ปรึกษา ศบค.ที่มีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้บูรณาการการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิดใน กทม. โดยให้มีจุดคัดแยกอาการผู้ติดเชื้อ 3 จุด คือ โรงพยาบาลบุษราคัมดูแลกรุงเทพโซนเหนือ ศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ดูแลกรุงเทพโซนกลาง และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดูแลกรุงเทพโซนใต้

ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มแคมป์คนงานก่อสร้างจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตหลักสี่และวัฒนา ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายหากพบผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าวอาการสีเขียว จะนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร ที่ยินดีช่วยรองรับกลุ่มนี้ และขณะนี้กำลังหารือให้โรงพยาบาลเอกชน ช่วยรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวต่างด้าวด้วย เนื่องจากยังมีเตียงสีเขียวว่างจำนวนมาก

ส่วนกลุ่มสีเหลือง ขณะนี้มีศูนย์แรกรับ-ส่งต่อนิมิบุตร และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รองรับบางส่วน และอยู่ระหว่างหารือให้ โรงพยาบาลบุษราคัมช่วยรับบางส่วน

ขณะที่กรณีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ มีอาสาสมัครเรือนจำคัดแยกอาการผู้ติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อสีเขียวและสีเหลือง โดยมีแนวทางการให้ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับกลุ่มที่ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว และกลุ่มที่เริ่มมีอาการแล้ว

ในส่วนของการเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยมีอาการรุนแรง จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พบว่ามีความพร้อม โดยได้เปิดเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการสีแดง 48 เตียง และเตียงอาการสีเหลืองเข้มที่สามารถใช้เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ได้ 150 เตียง คาดว่าจะเปิดได้วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 แต่จะต้องจัดบุคลากรทางการแพทย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาช่วยกันดูแลผู้ป่วย

ขณะเดียวกัน ได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน ถึงความเป็นไปได้ในการขยายเตียง อาการสีเหลืองเข้มและสีแดง ซึ่งทาง สปสช. ได้เสนอ ครม. เพื่อปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลโควิดในบางรายการที่ยังไม่มีกำหนด รวมทั้งปรับเพิ่มอัตราค่าห้อง และพยาบาลไอซียู

สำหรับการบริหารจัดการเตียงผู้ติดเชื้อโควิดใน กทม. ให้ใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดหรือ Co Link ซึ่งจะรับข้อมูลผู้ติดเชื้อมาจากระบบห้องปฏิบัติการรวม (Co Lab) , ระบบการค้นหาเชิงรุกรวม (Co Finding) รวมถึงข้อมูลระบบเตียงรวม (Co Ward) โดยจะประเมินอาการคัดแยกระดับสีอาการเขียวเหลืองแดง และส่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการต่อไป ระบบนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม