COVID-19

‘กลาโหม’ ชี้ลดงบฯ ต่อเนื่องหลังเกิดโควิด พร้อมแจงสภาทำไมได้มากกว่า ‘สธ.’


“กลาโหม” ชี้ลดงบฯ ต่อเนื่องหลังวิกฤติโควิด พร้อมแจงสภาทำไมได้มากกว่า “สธ.” แต่ไม่อยากให้เปรียบเทียบ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) เปิดเผยถึงกรณีพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้ให้ข้อสังเกตถึงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ กห. ได้รับการจัดสรรมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า กห. พร้อมให้ข้อมูลถึงเหตุผลความจำเป็นตามกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564

ชี้แจง งบกลาโหม

อย่างไรก็ตาม กห. มีภารกิจหลักในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมา โดยเฉพาะสถานการณ์ของโรคระบาดร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและเป็นความท้าทายร่วมกันของทุกฝ่ายที่ต้องหันหน้าช่วยเหลือกัน ซึ่ง กห. โดยทุกเหล่าทัพ ก็ได้ตระหนักถึงภาระงบประมาณของรัฐบาล ที่จำเป็นต้องนำไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

กห. ก็ได้มีส่วนร่วมพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมของทุกเหล่าทัพลงกว่า 18,000 ล้านบาทในปี 2563 และในปี 2564 กห. ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงกว่าปี 2563 จำนวนกว่า 17,200 ล้านบาท ต่อเนื่องมาถึงปี 2565

ทั้งนี้ แต่ละกระทรวงก็มีภารกิจที่แตกต่างกัน และ กห. ขอยืนยันถึงความพร้อมในทุกภารกิจเพื่อประชาชน จึงไม่อยากให้นำงบประมาณของแต่ละกระทรวงไปเปรียบเทียบกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม