COVID-19

ด่วน! ปิดตลาดคลองเตย ยาวถึง 31 พ.ค. สั่ง 50 เขตกทม. สำรวจแคมป์ก่อสร้าง สกัดคลัสเตอร์โควิด

คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. สั่งปิดตลาดคลองเตย ต่อถึง 31 พ.ค.นี้ พร้อมสั่งการ 50 สำนักงานเขต สำรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง วางมาตรการป้องกันโควิด สกัดเกิดคลัสเตอร์ใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 มีมติให้ปิดตลาดคลองเตยต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม หลังจากพบผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่คลองเตย 494 คน และพบผู้ติดเชื้อในตลาดคลองเตย จำนวน 332 คน โดยที่ผ่านมา เขตฯ ได้มีคำสั่งปิดตลาดไปแล้ว 5 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน (ครั้งล่าสุด 11 – 13 พฤษภาคม 2564) แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงเห็นควรขยายเวลาปิดต่อดังกล่าว โดยจะมีการออกประกาศให้ทราบต่อไป

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๕๑๗ 0

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ 50 สำนักงานเขต สำรวจจำนวนคนงานก่อสร้างในแคมป์ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้พบการระบาด 27 คลัสเตอร์ ใน 17 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมโรค 20 คลัสเตอร์ และสามารถควบคุมได้แล้ว 7 คลัสเตอร์ ทั้งนี้ไม่รวมคลัสเตอร์ที่ราชฑัณท์

อัศวิน 7

ทั้งนี้ เขตที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 ลำดับแรก คือ ดินแดง ห้วยขวาง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางแค คลองเตย วังทองหลาง วัฒนา บางกะปิ สำหรับการผลการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับวัคซีนรวมจำนวน 403,446 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 112,104 ราย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบมติ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของ ศบค. อย่างเคร่งครัด และเห็นควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

อัศวิน1 4

ในส่วนของร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และยังคงปิดสถานที่ ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)

อ่านข่าวเพิ่มเติม