COVID-19

พปชร. ส่ง ‘ธรรมนัส’ เป็นแนวหน้า ช่วยรัฐบาลดันวาระฉีดวัคซีนแห่งชาติ


พปชร. ส่ง ธรรมนัส” เป็นแนวหน้า วางแผนช่วยรัฐบาลดันวาระฉีดวัคซีนแห่งชาติ

​​พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พปชร. พร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

ธรรมนัส วัคซีนโควิด

ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 (ศปฉ.พปชร.) ไปดำเนินการวางแผนและแนวทางการช่วยเหลือผ่านศูนย์ ศปฉ.พปชร. รวมถึงให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่รับเรื่องจากประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ในการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“ผมมีความห่วงใยในเรื่องการเข้าถึงฉีดวัคซีนของประชาชน เพราะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายแบบบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้ง ซึ่งกรณีที่ประชาชนยังไม่สามารถลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือติดต่อหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อขึ้นทะเบียนได้  สามารถติดต่อผ่าน ศูนย์ ศปฉ.พปชร.เพื่อแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ซึ่งศูนย์ฯจะทำหน้าที่ดำเนินการประสานงาน และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดต่อไป” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ ศปฉ.พปชร.จะดำเนินการวางกรอบแนวทางในการช่วยเหลือให้บริการประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยคาดว่าเร็วๆ นี้จะสามารถเปิดให้บริการได้ผ่านช่องทางของศูนย์ฯ ได้ที่เบอร์สายด่วน Call Center หมายเลข 02-939-1111 มีเจ้าหน้าที่พร้อมบริการรับเรื่อง จำนวน 30 คู่สาย ได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม