ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หมอห่วง ‘วิกฤติโควิด’ เพิ่มเตียงผู้ป่วยหนักเท่าไหร่ก็ไม่พอ ยกเว้น ‘เตียงทิพย์’

หมอห่วง “วิกฤติโควิด” กรุงเทพฯ – ปริมณฑล เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยหนักเท่าไหร่ก็ไม่พอ ยกเว้น “เตียงทิพย์” เสนอ 4 แนวทางแก้ไข

วันนี้ (16 พ.ค.) รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์จดหมายเรื่อง วิกฤติสุขภาพจากโควิด-19 (2) เพื่อเสนอข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาโควิด – 19 จำนวน 4 ข้อ พร้อมระบุข้อความว่า เตียงรองรับผู้ป่วยรุนแรง/วิกฤตขยายเพิ่มเท่าไรก็ไม่พอใช้ ยกเว้นเตียงทิพย์ ขอใช้ถ้อยคำบ่งบอกแทนความในใจ

เปิด 4 ข้อเรียกร้อง

ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นไม่หยุดของจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวัน ผู้ป่วยอาการรุนแรง ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต โดยที่ปริมาณเตียงในโรงพยาบาลหลัก สำหรับดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงและวิกฤติมีจำกัด รวมถึงมีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยในทัณฑสถานอย่างรวดเร็ว ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านี้ โดย

1.บูรณาการสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แล้วแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเพื่อส่งเข้ารับการรักษาจากภาคการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2.บูรณาการสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งระงับการระบาดและการสูญเสียในทัณฑสถาน โดยึดหลักจริยธรรมทางการแพทย์ หัวข้อความยุติธรรม ที่มุ่งให้การดูแลทางการแพทย์เข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม เชื้อชาติ และศาสนา

3.ภาครัฐต้องสอดส่องดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเมื่อจะเริ่มมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ในขณะที่ภาระงานของภาคการแพทย์ยังล้นมือ

4.ภาครัฐต้องเร่งทำความเข้าใจต่อภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่อมาตรการควบคุมโรคอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการระดมฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมประชากรในวงกว้างอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติแห่งชาติครั้งนี้ไปให้ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม