ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สั่งกระชับพื้นที่ ศบค.กทม. ให้ทุกเขต สแกนที่เสี่ยงโควิดระบาด เน้นแคมป์ก่อสร้าง คอลเซ็นเตอร์

ศบค.กทม. สั่งการทุกเขต สำรวจพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 สแกนที่พักคนงานก่อสร้าง โดยเฉพาะที่มีแรงงานต่างด้าว เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมปี 2564

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุมประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 32/2564 โดย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ศบค.กทม.

สืบเนื่องจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน (สพฐ) ได้แจ้งไปยัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เกี่ยวกับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ภายในเดือน พ.ค. 64 นี้ โดย ศบค. ได้อนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ดำเนินการได้

ที่ประชุมจึงขอให้ทุกสำนักงานเขตประสาน และให้คำแนะนำ โรงเรียนในพื้นที่ ที่จะมีการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียนใหม่ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ให้ทุกเขต สำรวจที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่ โดยเฉพาะที่พักที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อประสานสำนักอนามัย ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ตลอดจนสำรวจบริษัทผู้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call center) หรือบริษัทที่มีแผนก Call center ของตัวเองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แต่ละสำนักงานเขต เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ การปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระยะห่างระว่างผู้ปฏิบัติงาน การสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น

กทม1 3

ทั้งนี้เนื่องจาก ทั้งที่พักคนงานก่อสร้าง และผู้ปฏิบัติงานในคอลเซ็นเตอร์ เป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ สำคัญ ที่พบการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

สำหรับปัญหาขยะติดเชื้อ โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่จะต้องกักกันตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในเดือน เมษายน 2564 มีขยะติดเชื้อรวมจำนวน 15.41 ตัน เดือนพฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 พฤษภาคม มีปริมาณขยะติดเชื้อมากถึง 21.85 ตัน จึงขอให้สำนักงานเขต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องกักตัวเองที่บ้าน ทิ้งขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี โดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไป

ขณะเดียวกัน ขอให้สำนักงานเขต จัดเก็บและรวบรวมไว้ในจุดที่นัดหมายกับ สำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อสำนักสิ่งแวดล้อม จะแจ้งให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดเก็บ และนำไปทำลาย ตามขั้นตอนกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

กทม2

ส่วนแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มี 2 กรณี ได้แก่

1. การให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานที่หรือชุมชนต่างๆ ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือ คลัสเตอร์ ใหญ่ เช่น ตลาดบางแค ซึ่งได้ยุติแล้ว และชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน

2. การให้บริการฉีดวัคซีน แก่กลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป็นต้น

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ขอให้รับฟังแนวทาง จากกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน จะต้องลงทะเบียนในไลน์ Official Account “หมอพร้อม” หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ซึ่งเขตอาจจะให้คำแนะนำ หรืออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม