ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทส. รวมพลัง ‘เอกชน-ประชาชน’ ส่งมอบ ‘กล่อง-ลัง’ กระดาษ หนุนรพ.สนามทั่วไทย

ทส. รวมพลังภาคเอกชน และประชาชน ต้านภัยโควิด ส่งมอบกล่อง/ลังกระดาษ ผลิตเตียงสนาม พร้อมเปิดจุดรับคืนกระป๋อง รีไซเคิลเป็นกระป๋องน้ำดื่มใหม่ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

วันนี้ (14 พ.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมส่งมอบกล่อง และลังกระดาษที่ใช้แล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม นำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นเตียงสนาม มอบให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

S 120922119

พร้อมเปิดจุดรับคืนกระป๋องน้ำดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว (Drop Point) กว่า 192 จุดทั่วประเทศ รีไซเคิลเป็นกระป๋องน้ำดื่มใหม่ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

นายจุตพร กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม การทำงานที่บ้าน (Work From Home) การใช้บริการส่งอาหาร (Food Deliver) รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

S 120922133ระเทศไทยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4 และขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ย เพียงประมาณปีละ 11.93 ล้านตัน โดยส่วนที่เหลือไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ได้สั่งการให้ยกระดับการจัดการปัญหาขยะ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เน้นการนำขยะที่เกิดขึ้น กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

S 120922133

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการฯ ให้เข้มข้นขึ้น มีการตั้งจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว (Drop Point) เพื่อรวบรวมกล่อง และลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา นำร่อง ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการอื่น และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการนำขยะกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล

ในวันนี้ ปลัด ทส. ได้เป็นประธานรับมอบกล่อง และลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Lotus’s ที่รวบรวมมาจากจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว รวมทั้งจากภาคเอกชนต่าง ๆ ส่งมอบต่อให้กับบริษัทเอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

S 120922127

เป้าหมายในช่วงแรกของโครงการ คือการผลิตเตียงสนามให้ได้จำนวน 3,300 เตียง ซึ่งจะทำให้กล่องกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 50 ตัน และส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศใช้ประโยชน์ต่อไป

ทางด้านนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กล่าวว่า Lotus’s มีนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มานาน และเป็นจุดรับกล่องกระดาษ และขวดพลาสติกในสาขามานานแล้ว

ปีที่ผ่านมา รับบริจาคขวดได้กว่า 1 ล้านขวด และสำหรับกล่องกระดาษ มีผู้บริจาคทั้งจากบ้านเรือนต่าง ๆ และจากบริษัทหรือโรงงาน ที่มีกล่องกระดาษเป็นจำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัม

S 120922126

จากการเก็บรวบรวมไม่ถึง 1 เดือน สามารถเก็บกล่องกระดาษ และร่วมกับ SCGP นำผลิตเป็นเตียงได้มากกว่า 3,500 เตียง มอบให้กับโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว เช่น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และในครั้งนี้ได้ร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนร่วมนำกล่องมาบริจาค ได้ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตของโลตัสทั่วประเทศไทย 220 สาขา เพื่อจะได้รวบรวมและส่งให้กับ SCGP ผลิตเป็นเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป

ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมนุเวียน)” นอกจากการรวบรวมกล่องและลังกระดาษแล้ว ยังมีการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องน้ำดื่มใหม่ จากอลูมิเนียม 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า Aluminium Loop Recycling โดยจุดสำคัญของลูปนี้ก็คือ การที่สามารถรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว ให้กลับมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่โดยมีคุณภาพคงเดิมได้อย่างไม่รู้จบ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะตั้งจุดรับคืนกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมและส่งต่อ ให้กับบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

S 120922129

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด กล่าวว่า กระป๋องอลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพราะสามารถรีไซเคิลได้ตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพก็ยังเหมือนเดิม ทำให้บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมมีราคา

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้นำขยะอลูมิเนียมออกมา เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เพื่อที่บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จะได้นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นกระป๋องน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ชุมชนต่าง ๆ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์โควิด – 19 จึงเรียกว่า กระป๋องน้ำใจ เพื่อมอบเป็นน้ำใจจากประชาชน

S 120922135

S 120922138

นายพิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจการค้าปลีกไฮเปอร์มาเก็ตและฟู้ดเพลส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกปี บิ๊กซีได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยปีนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียม และขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบิ๊กซีตั้งเป้าไว้ในการรับบริจาคกระป๋องให้ได้ 2 ตัน หรือประมาณ 80,000 กระป๋อง เพื่อรีไซเคิลเป็นกระป๋องบรรจุน้ำดื่มนำไปบริจาคกับโรงพยาบาลสนามต่อไป

ปลัด ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า  ทส. ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนให้เป็นบุญ เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ค่า เป็นสิ่งที่มีค่า เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเททุกสรรพกำลังในการช่วยกันรักษาผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม