ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ทส. รวมพลัง ‘เอกชน-ประชาชน’ ส่งมอบ ‘กล่อง-ลัง’ กระดาษ หนุนรพ.สนามทั่วไทย

ทส. รวมพลังภาคเอกชน และประชาชน ต้านภัยโควิด ส่งมอบกล่อง/ลังกระดาษ ผลิตเตียงสนาม พร้อมเปิดจุดรับคืนกระป๋อง รีไซเคิลเป็นกระป๋องน้ำดื่มใหม่ สนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

วันนี้ (14 พ.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมส่งมอบกล่อง และลังกระดาษที่ใช้แล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม นำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นเตียงสนาม มอบให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

พร้อมเปิดจุดรับคืนกระป๋องน้ำดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว (Drop Point) กว่า 192 จุดทั่วประเทศ รีไซเคิลเป็นกระป๋องน้ำดื่มใหม่ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)”

นายจุตพร กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม การทำงานที่บ้าน (Work From Home) การใช้บริการส่งอาหาร (Food Deliver) รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

ระเทศไทยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4 และขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ย เพียงประมาณปีละ 11.93 ล้านตัน โดยส่วนที่เหลือไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ได้สั่งการให้ยกระดับการจัดการปัญหาขยะ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เน้นการนำขยะที่เกิดขึ้น กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการฯ ให้เข้มข้นขึ้น มีการตั้งจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว (Drop Point) เพื่อรวบรวมกล่อง และลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา นำร่อง ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการอื่น และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการนำขยะกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล

ในวันนี้ ปลัด ทส. ได้เป็นประธานรับมอบกล่อง และลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Lotus’s ที่รวบรวมมาจากจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว รวมทั้งจากภาคเอกชนต่าง ๆ ส่งมอบต่อให้กับบริษัทเอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายในช่วงแรกของโครงการ คือการผลิตเตียงสนามให้ได้จำนวน 3,300 เตียง ซึ่งจะทำให้กล่องกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 50 ตัน และส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศใช้ประโยชน์ต่อไป

ทางด้านนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด กล่าวว่า Lotus’s มีนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มานาน และเป็นจุดรับกล่องกระดาษ และขวดพลาสติกในสาขามานานแล้ว

ปีที่ผ่านมา รับบริจาคขวดได้กว่า 1 ล้านขวด และสำหรับกล่องกระดาษ มีผู้บริจาคทั้งจากบ้านเรือนต่าง ๆ และจากบริษัทหรือโรงงาน ที่มีกล่องกระดาษเป็นจำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัม

จากการเก็บรวบรวมไม่ถึง 1 เดือน สามารถเก็บกล่องกระดาษ และร่วมกับ SCGP นำผลิตเป็นเตียงได้มากกว่า 3,500 เตียง มอบให้กับโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว เช่น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และในครั้งนี้ได้ร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนร่วมนำกล่องมาบริจาค ได้ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตของโลตัสทั่วประเทศไทย 220 สาขา เพื่อจะได้รวบรวมและส่งให้กับ SCGP ผลิตเป็นเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป

ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมนุเวียน)” นอกจากการรวบรวมกล่องและลังกระดาษแล้ว ยังมีการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องน้ำดื่มใหม่ จากอลูมิเนียม 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า Aluminium Loop Recycling โดยจุดสำคัญของลูปนี้ก็คือ การที่สามารถรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว ให้กลับมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่โดยมีคุณภาพคงเดิมได้อย่างไม่รู้จบ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะตั้งจุดรับคืนกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมและส่งต่อ ให้กับบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

นายสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด กล่าวว่า กระป๋องอลูมิเนียม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพราะสามารถรีไซเคิลได้ตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพก็ยังเหมือนเดิม ทำให้บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมมีราคา

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รณรงค์ให้นำขยะอลูมิเนียมออกมา เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เพื่อที่บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด จะได้นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นกระป๋องน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม ชุมชนต่าง ๆ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์โควิด – 19 จึงเรียกว่า กระป๋องน้ำใจ เพื่อมอบเป็นน้ำใจจากประชาชน

นายพิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจการค้าปลีกไฮเปอร์มาเก็ตและฟู้ดเพลส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกปี บิ๊กซีได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยปีนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียม และขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบิ๊กซีตั้งเป้าไว้ในการรับบริจาคกระป๋องให้ได้ 2 ตัน หรือประมาณ 80,000 กระป๋อง เพื่อรีไซเคิลเป็นกระป๋องบรรจุน้ำดื่มนำไปบริจาคกับโรงพยาบาลสนามต่อไป

ปลัด ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า  ทส. ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนให้เป็นบุญ เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ค่า เป็นสิ่งที่มีค่า เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเททุกสรรพกำลังในการช่วยกันรักษาผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม