COVID-19

ด่วน! คลายล็อกกินข้าวในร้านอาหารได้ ‘ศบค.’ ผ่อนมาตรการ-ปรับเกณฑ์พื้นที่

โควิด นั่งในร้าน : ศบค. จ่อผ่อนคลาย มาตรการควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 เผยร่างหลักการเตรียมเปิดให้ นั่งกินอาหารในร้าน ได้แล้ว โดยเวลาหลดหลั่นกันไปในแต่ละพื้นที่ควบคุม แต่ยังห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด พรุ่งนี้รู้ผล การปรับเกณฑ์พื้นที่ใหม่ 

วันนี้ (14 พ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยระหว่างการแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า กระทรวงสาธารณสุข เสนอหลักเกณฑ์ปรับระดับพื้นที่ และผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ทั่วราชอาณาจักร เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด

โควิด นั่งในร้าน

ในส่วนของการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วประเทศนั้น ต้องมาดูตามเกณฑ์ มีทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน

  1. ลักษณะของการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง
  2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
  3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย
  4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้าไปในพื้่นที่ติดเชื้อ
  5. สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)

เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว จะเกิดการผ่อนคลาย ในกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ โดยเกิดเป็น 3 พื้นที่ คือ

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด
  • พื้นที่ควบคุม

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการนั้น จะรวมถึง “พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น.  ส่วนพื้นที่ควบคุมสุงสุด บริโภคในร้านได้ถึง 23.00 น. และพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ทั้งหมดนี้ ยังคงงดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน

การผ่านคลายตามลำดับ2

นอกจากนี้ ส่วนของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี เช่น การสอบเข้า-จับสลาก เข้า ป.1 ม.1 และ ม.4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการมาขอก่อนหน้านี้

ส่วน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และพื้นที่ควบคุม  สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตราที่กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า ส่วนรายชื่อจังหวัดใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม อย่างไรบ้างที่ประชุมยังหารือไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีข้อหารือสุดท้าย ก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. โดยในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) จะได้แถลงประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม