ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ศบค. ไฟเขียว ‘สอบคัดเลือก-จับสลาก’ ป.1- ม.4 ย้ำ! ต้องเข้มมาตรการคุมโควิด

ศบค. คลายล็อกโรงเรียน กำหนดการสอบคัดเลือก-จับสลาก ป.1- ม.4 คุมเข้มโควิด  พร้อมเปิดมาตรการระบบการสอบคัดเลือก และจับสลากเข้าโรงเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4

วันนี้ (13 พ.ค.)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยได้อนุญาตให้คลายล็อก สามารถจัดการสอบคัดเลือก จับสลาก นักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ในช่วงนี้ ได้ ภายใต้มาตรการคุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอใช้อาคารสถานที่ในการจับสลากเข้าเรียน
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขอใช้อาคารสถานที่ในการสอบคัดเลือกและจับสลาก

คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การจับสลาก การสอบคัดเลือก ไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)

อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คนในสถานศึกษาที่มีการจับสลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียน

ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่

  • ประถมศึกษาปีที่ 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก 15 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายใน 16 พฤษภาคม 2564
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 จับสลาก/สอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

กรณีเด็กไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนง วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564 รายงานตัว/มอบตัว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

มาตรการการจัดห้องจับสลาก และห้องสอบคัดเลือก สำหรับการจับสลาก ป.1 และสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

  • กรณีใช้ห้องเรียนปกติ (ขนาด 8 x 8 เมตร) ให้จัดไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด
  • กรณีใช้ห้องเรียนขนาดอื่น หรืออาคารอเนกประสงค์ ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ควรจัดให้สอบในห้องปรับอากาศ หรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด
  • จัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่จัดสอบในห้องปรับอากาศหรือห้องที่มีสภาพอากาศปิด และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  • ให้ทำความสะอาดพื้นที่ ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกัน ด้วยน้ำยา หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

นพ.ทวีศิลป์ ระบุด้วยว่า โรงเรียนจะต้องแจ้งให้ทราบว่า ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันจับฉลาก เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม