ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยิ่งตรวจยิ่งเจอ! วันนี้ ‘ขสมก.’ เจอติดโควิด – 19 เพิ่ม 7 ราย มีทั้งกระเป๋า – คนขับ

ยิ่งตรวจยิ่งเจอ! วันนี้ (12 พ.ค.) ขสมก. เจอติดโควิด – 19 เพิ่ม 7 ราย มีทั้งกระเป๋า – คนขับรถเมล์

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (12 พ.ค.) ขสมก. ตรวจพบพนักงานติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่มจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

รถเมล์ ขสมก. โควิด 12 พ.ค.

1.นายท่าอู่สาธุประดิษฐ์ เพศชาย อายุ 59 ปี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร (รถเมล์) แต่มีการทำงานในห้องทำงานเดียวกับ ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 62 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้

2.นายท่าอู่สาธุประดิษฐ์ เพศชาย อายุ 53 ปี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ แต่มีการทำงานในห้องทำงานเดียวกับผู้ช่วยผู้จัดการสาย 62 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นติดเชื้อก่อนหน้านี้

3.พนักงานเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ารถเมล์) รถปรับอากาศ สาย 21 เพศหญิง อายุ 49 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 57 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

5.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 46 ปีปฏิบัติหน้าที่บนรถ

6.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 เพศชาย อายุ 39 ปีปฏิบัติหน้าที่บนรถ

7.พนักงานธุรการจ่ายงาน เพศหญิง อายุ 50 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 อู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

โดยล่าสุด ขสมก. มียอดสะสมพนักงานติดโควิด – 19 รวมทั้งสิ้น 61 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม