ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อย. แจงด่วน ‘ซิโนแวค’ ไม่อยู่ในวัคซีนฉุกเฉิน WHO ลั่น ไทยขึ้นทะเบียนเองได้

ซิโนแวค ไม่อยู่ในวัคซีนฉุกเฉิน WHO อย.แจงด่วน ไทยมีระบบการรับรองผ่าน WHO สามารถพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดได้ ย้ำความปลอดภัย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยถึงกรณีวัคซีน ซิโนแวค ไม่อยู่ในวัคซีนฉุกเฉิน WHO หรือองค์การอนามัยโลก ว่า ความเข้าใจว่า วัคซีนที่ใช้ในแต่ละประเทศ ต้องผ่านการอนุมัติจาก องค์การอนามัยโลก เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง โดยประเทศไทย มีระบบการกำกับดูแลวัคซีนที่ได้รับการรับรอง WHO PQ จาก องค์การอนามัยโลก และเป็นสมาชิกของ PIC/s ด้วย จึงสามารถดำเนินการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ เพื่อใช้ในประเทศ

ซิโนแวค

ปัจจุบัน อย. ขึ้นทะเบียนวัคซีน โควิด-19 แล้ว 3 ราย ได้แก่ 1. วัคซีนแอสตราเซนเนกา โดยบริษัท แอสตราเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด 2. วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้า โดยองค์การเภสัชกรรม และ 3. วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด

ขณะที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉิน (WHO Emergency Use Listing Procedure :EUL) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. อนุมัติใช้วัคซีนในโครงการโคแวกซ์ 2. องค์การอนามัยโลกมาประเมิน เพื่อให้บางประเทศใช้อ้างอิง ขึ้นทะเบียนวัคซีน ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ระบบการกำกับดูแลด้านวัคซีน ยังไม่สมบูรณ์ ก็จะใช้การอ้างอิงจาก WHO EUL ได้

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า วัคซีนของซิโนแวค เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิผล ในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีการอนุมัติให้ใช้กว่า 45 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง อย. ได้ประเมิน และขึ้นทะเบียน โดยผ่านเกณฑ์องค์การอนามัยโลก เรื่องประสิทธิผลในการป้องกันโรค มากกว่า ร้อยละ 50 สามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 100 ป้องกันการเกิดอาการรุนแรง จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 77.9 (ผลการศึกษา Phase 3 จากประเทศบราซิล)

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

นอกจากนี้ ยังมีประสิทธิผลของ การใช้วัคซีน ซิโนแวค ในประเทศชิลี พบว่า ป้องกันโรคได้ ร้อยละ 67 ป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 85 ป้องกันการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ร้อยละ 89 และป้องกันการเสียชีวิตได้ ร้อยละ 80 (ข้อมูลจาก Evidence Assessment ของวัคซีนซิโนแวค องค์การอนามัยโลก)

จากการศึกษาภูมิต้านทาน ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนของซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลา 1 เดือน ในประเทศไทย ของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ พบว่า เกิดภูมิต้านทาน ร้อยละ 99.4 ในขณะที่ 4 – 8 สัปดาห์ หลังติดเชื้อโดยธรรมชาติ ตรวจพบภูมิต้านทานได้ ร้อยละ 92.4

นพ.ไพศาล กล่าวอีกว่า วัคซีนที่ผ่านการประเมิน และได้รับทะเบียนจาก อย. เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิผล ในการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ อย. ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว 3 รายการ ได้แก่ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนของซิโนแวค และวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน 1 ราย คือ วัคซีนโมเดิร์นนา

ดังนั้น อย. จึงขอเชิญชวนประชาชน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดได้โดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม