ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘แรงงาน’ 16 ล้านคน กลุ่มเป้าหมายต่อไป ฉีดวัคซีนเร่งด่วน

รัฐบาลเพิ่ม แรงงาน 16 ล้านคน กลุ่มเป้าหมายต่อไป เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้าน กทม. ลุยฉีดอาชีพเสี่ยง เปิดครบ 25 จุดนอก รพ. วันที่ 21 พ.ค.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ภาคเอกชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ผ่านมา เห็นชอบเพิ่มประชากรวัยแรงงาน ระบบประกันสังคม รวม 16 ล้านคนแรงงาน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคม และจังหวัด จะเป็นผู้รวบรวมจำนวน และรายชื่อแรงงาน ที่จะรับวัคซีนโควิด-19 เพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็ เร่งฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงและประชาชนทุก ๆ คน ให้มากที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุด

ขณะที่ข้อมูลล่าสุด มีการฉีดสะสมแล้ว 1,809,894 โดส โดยในพื้นที่ กทม. ฉีดวัคซีนโควิด19 สะสม 315,504 โดส

สำหรับในพื้นที่ กทม. จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั่วพื้นที่ กทม. 25 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้สะดวกมากขึ้น เน้นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยง ที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก เช่น พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ คนขับเรือ ครู เป็นต้น

นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนครบทั้งหมด 25 แห่งในวันที่ 21 พฤษภาคม มีเป้าหมายจะฉีดวันละ 50,000 คน ให้กับประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น ครู ผู้ขับขี่รถสาธารณะ พนักงานเก็บขยะ เป็นต้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ขณะเดียวกัน ยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ในโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม. อีก 126 แห่ง สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป้าหมายวันละ 30,000 คน รวมแล้วจะฉีดให้ได้วันละ 80,000 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม