COVID-19

สวดมนต์ ‘บทรัตนสูตร’ ทั่วประเทศวันนี้ ขอทุกวัดเข้มมาตรการสกัดโควิด

ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เข้มมาตรการสาธารณสุข ช่วงเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร สกัดกั้นโควิด-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ พิเศษ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้วัดทุกวัดทั่วประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันดังกล่าว ให้สวดบทรัตนสูตร หลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน

สวดมนต์ 1

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกราบนมัสการ ประสานขอความร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส และผู้ปกครองคณะสงฆ์ ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข

สำหรับมาตรการดังกล่าว ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม