ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แจ้งเบาะแสด่วน! สธ. ห่วงแรงงานต่างชาติ ลักลอบนำเชื้อโควิด 19 เข้าไทย เร่งค้นหา

สธ.ห่วงแรงงานต่างชาติ ลักลอบนำเชื้อโควิด 19 แพร่ในประเทศ เร่งค้นหา กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนเฝ้าระวัง ขอประชาชน ช่วยแจ้งเบาะแส

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กล่าวว่า ในภูมิภาค 71 จังหวัด การระบาดมีแนวโน้มลดลง โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 622 ราย โดย สธ.ห่วงแรงงานต่างชาติ นำเชื้อโควิดเข้ามาแพร่ในประเทศ จึงได้กำชับให้จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน คัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน

สธ.ห่วงแรงงานต่างชาติ

นอกจากนี้ ให้เร่งประสานฝ่ายปกครอง กำกับติดตาม ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ และเพิ่มการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่าน ตำรวจ และทหาร ที่ทำหน้าที่จับกุมผู้ลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน แจ้งเบาะแส หากพบการขนส่งแรงงานลักลอบเข้าประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศ

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศ วันนี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,622 ราย จากต่างประเทศ 8 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,603 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม 29,376 ราย ในจำนวนนี้ปอดอักเสบ 1,151 ราย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 389 ราย

ทั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 22 ราย แบ่งเป็น ในกทม. 13 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ปทุมธานี สุพรรณบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น มหาสารคาม จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง อ้วน มะเร็ง ปอดเรื้อรัง ไตเรื้อรัง และติดเตียง โดยติดเชื้อในครอบครัว จากเพื่อนร่วมงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไปที่คนแออัด (ตลาดร่วมงานศพ) ขับรถแท็กซี่ และจากจังหวัดเสี่ยง

ขณะที่ ใน กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรวม 1,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของการติดเชื้อทั้งหมด แนวโน้มการระบาดชะลอตัว ยังพบผู้ติดเชื้อในชุมชน เช่น คลองเตย สี่แยกมหานาค ปากคลองตลาด แฟลตดินแดง บางแคบริเวณห้างสรรพสินค้าและชุมชนใกล้เคียง

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเร่งคัดกรอง นำผู้ติดเชื้อออกมาดูแล และกักกันกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม คัดกรองไปแล้ว 113,642 ราย พบการติดเชื้อร้อยละ 2.84 ส่วนปริมณฑลยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนวโน้มการระบาดของโรคคงตัว

ขณะเดียวกัน ยังเน้นคัดกรองเชิงรุกใน ชุมชน และสถานที่เสี่ยง ที่อาจมีแรงงานต่างด้าว ลักลอบอาศัย พร้อมมอบกรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หารูปแบบรองรับผู้ติดเชื้อ ที่มีจำนวนมาก เช่น ในกลุ่มสีเขียว ให้มีระบบกักตัวในชุมชน อาจใช้พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน โรงเรียน เป็นพื้นที่กักตัว

ในส่วนของการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศ ขณะนี้จัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,427,452 โดส จำนวนการฉีดสะสมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2564 รวม 1,809,894 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 1,296,440 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 513,454 ราย

ส่วนภาพรวมการบริหารจัดการเตียงโควิด ใน กทม. วันที่ 9 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อติดต่อสายด่วนต่าง ๆ จำนวน 387 ราย ได้เตียงแล้ว 197 ราย ประสานได้เตียงแล้วรอดำเนินการต่อ 177 ราย โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดทีมจิตอาสา รับส่งผู้ติดเชื้อ ใน 6 โซน กทม. ขอนำส่ง 165 ราย นำส่งได้ 158 ราย ปฏิเสธ 7 ราย มีทีมพร้อมในพื้นที่ 33 ทีม และทีมพร้อมในที่ตั้ง 121 ทีม

อ่านข่าวเพิ่มเติม