ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘หมอเหรียญทอง’ ส่งสาร ‘ผู้ว่าฯอัศวิน’ ฟาดเขตหลักสี่ รับส่วย ละเลยร้านค้าผิดกฏหมาย

หมอเหรียญทอง ส่งสาร ผู้ว่าฯอัศวิน จัดการสำนักงานเขตหลักสี่ ละเลยกฏหมาย ปล่อยร้านค้าประชิดแนวรั้ว กีดขวางตั้ง รพ.สนามพลังแผ่นดิน

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เหรียญทอง แน่นหนา โดย หมอเหรียญทอง ส่งสาร ผู้ว่าฯอัศวิน จัดการเขตหลักสี่ ที่ปล่อยปละละเลย ร้านค้ารุกล้ำที่ดิน ประชิดรั้วที่ตั้ง รพ.สนามพลังแผ่นดิน โดยระบุว่า

หมอเหรียญทอง ส่งสาร ผู้ว่าฯอัศวิน

“เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากร้านค้าจำนวน 5 ร้านโดยประมาณ ได้รุกล้ำที่ดินของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งที่ดินดังกล่าว เป็นแนวตะเข็บที่ดิน ที่ประชิดติดแนวรั้วบ้านของคุณ ประวิทย์ รุจิรวงศ์ ที่ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดิน และหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เมืองทอง 1

ต่อมา บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ได้ชำระบัญชีเลิกนิติบุคคลไป แต่ได้ทิ้งที่ดินดังกล่าวไว้ร้างว่างเปล่า แนวตะเข็บที่ดินดังกล่าว มีหน้ากว้างตลอดแนวรั้วบ้านของคุณ ประวิทย์ รุจิรวงศ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ พลเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ และอยู่ในกรรมสิทธิ์ของครอบครัวรุจิรวงศ์

ทั้งนี้ครอบครัวรุจิรวงศ์ได้อนุญาตให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ สามารถใช้ที่ดินดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นนิติกรรมสัญญาระหว่างกัน

ปัจจุบัน รพ.มงกุฎวัฒนะ กำลังเร่งดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็น รพ.สนาม ระดับ 3 ที่มีขีดความสามารถ ไอ ซี ยู สนาม เพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 อา่การหนักจำนวนมาก ๆ ให้แก่ รพ.ทั่วไป ทั้งรัฐและเอกชน จากทุกสังกัดส่วนราชการ แต่ถูกร้านค้าจำนวน 5 ร้าน ที่รุกล้ำที่ดินของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ซึ่งประชิดติดแนวรั้วบ้านของคุณ ประวิทย์ รุจิรวงศ์ อันหมายถึงแนวรั้ว รพ.สนามพลังแผ่นดินในปัจจุบัน

เหรียญทอง
พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา

เนื่องจาก บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ได้เลิกนิติบุคคลนี้ไปแล้ว แต่ที่ดินดังกล่าว ที่เป็นแนวตะเข็บประชิดแนวรั้ว ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ดังนั้นจึงเป็นช่องโหว่ให้สำนักงานเขตหลักสี่ เพิกเฉย และปล่อยปละละเลย ให้มีการตั้งร้านค้าผิดกฎหมาย ในที่ดินแนวตะเข็บนี้ โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จะยกข้อกล่าวอ้างว่า ที่ดินแนวตะเข็บดังกล่าว ไม่ใช่ที่สาธารณะ จึงไม่มีอำนาจจัดการได้ จึงปล่อยปละละเลยมาช้านานกว่า 30 ปี

กระผมขอเรียนว่า สำนักงานเขตหลักสี่ จะกล่าวอ้างด้วยเหตุผลดังกล่าวไม่ได้ เพราะร้านค้าที่ประชิดแนวรั้วนั้น ผิดกฎหมาย อันเนื่องจากการไม่ขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือนร้านค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทำความผิดปล่อยน้ำเสีย จากการปรุงอาหารที่มีไขมันจำนวนมาก ลงท่อระบายน้ำ โดยไม่มีการบำบัด

โรงเรือนร้านค้ามีลักษณะเป็นเพิง เป็นแหล่งอับเชื้อ อันเนื่องจากสภาพแออัด ที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ในด้านอนามัย และสุขาภิบาล โดยเฉพาะกิจการการประกอบการร้านอาหาร จึงเป็นแหล่งชุกชุมของหนู ซึ่งเป็นพาหะของโรคจำนวนมาก อีกทั้งร้านค้าดังกล่าว ยังได้ขยายขอบเขต จนรุกล้ำลงมาบนเส้นทาง ถนนซอยแจ้งวัฒนะ 14

ดังนั้น ถึงแม้ที่ดินดังกล่าว จะไม่ใช่ที่สาธารณะ แต่เมื่อร้านค้าเหล่านี้ กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักเขตหลักสี่ จะต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย จะเพิกเฉยปล่อยปละละเลยไม่ได้ ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลอีกว่า มีการรับส่วยผลประโยชน์ จากการเพิกเฉยปล่อยปละละเลย ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่จากการนี้ มาอย่างช้านาน

รพ.สนามพลังแผ่นดิน1

กระผมขอเรียน ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยความเคารพว่า ณ ขณะนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ ถือเป็นผู้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย จากครอบครัวรุจิรวงศ์ ให้ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว โดยจะใช้จัดตั้ง รพ.สนามพลังแผ่นดิน ที่จะรับการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักภายในสัปดาห์หน้า

ดังนั้น ถนนตลอดแนวรั้ว จึงเป็นแนวจอดรถพยาบาล ที่ขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมาก และจำเป็นต้องมีระยะห่างจากถนน ซึ่งระยะห่างดังกล่าว หมายถึง ระยะห่างบนแนวตะเข็บที่ดิน ที่ประชิดแนวรั้ว รพ.สนาม

หากสำนักงานเขตหลักสี่ จะปล่อยปละละเลย ร้านค้าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ ให้ดำรงคงอยู่ ด้วยสภาพร้านค้าที่แออัด ไม่มีการระบายอากาศอย่างปลอดโปร่ง มีสภาพอันเป็นลักษณะต้องห้าม ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรค ขัดต่อ พรบ.ควบคุมโรคฯ และ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ตามที่รัฐบาลประกาศแล้ว ในขณะที่สำนักงานเขตหลักสี่ กลับเพิกเฉยปล่อยปละละเลย ย่อมเป็นอันตรายต่อการควบคุมโรค

ดังนั้นกระผมจึงขอร้องเรียน ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดเคลียร์พื้นที่ตลอดแนวรั้ว เพื่อเป็นแนวปลอดคน เพื่อสร้างระยะห่าง [No Man’s Land Distancing] บนที่ดินตามแนวตะเข็บของ บริษัท รวมมิตรวิศวกรรม จำกัด ที่ประชิดแนวรั้ว รพ.สนาม อีกทั้งตลอดแนวดังกล่าว จะเป็นแนวที่ตั้งรถพยาบาลเพื่อการขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักจำนวนมาก ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

หมายเหตุ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานผมโดยตรงที่ โทร. 081-408-4839

อ่านข่าวเพิ่มเติม