COVID-19

‘ผู้สูงอายุ’ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน ‘หมอพร้อม’ รอฉีดแอสตร้าเซนเนก้าได้เลย


สธ. แจงประเด็นฉีดวัคซีนซิโนแวคในผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสรับวัคซีนโดยเร็ว ส่วนผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ได้ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าแน่นอน

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อกังวลประชาชนหลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพดี นั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

shutterstock 1831535464

ทั้งนี้ มีข้อมูลการวิจัยของประเทศจีน ยืนยันว่า วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัยและกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี อีกทั้งการได้รับวัคซีนเร็ว จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อ จำกัดวงการแพร่ระบาด ลดการป่วยที่รุนแรง และการเสียชีวิต ระหว่างรอวัคซีนจาก แอสตร้าเซนเนก้า สำหรับฉีดให้กับคนในประเทศ

นอกจากนี้ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ แต่ยังคงปฏิบัติงาน นับเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่สามารถฉีดซิโนแวคได้เช่นกัน

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” จะได้รับการฉีดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของประเทศ เพราะจะมีวัคซีนชนิดนี้ถึง 16 ล้านโดสในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2564 ยกเว้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ไม่มีวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า มีแต่วัคซีนของซิโนแวค

นพ.โสภณ เมฆธน
นพ.โสภณ เมฆธน

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ ส่วนวัคซีนอื่น ๆ ที่รัฐบาลพยายามจัดหามานั้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทุกกลุ่มประชากรให้มากที่สุด

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชน มั่นใจว่า วัคซีนทุกชนิด ที่นำมาฉีดให้กับคนในประเทศนั้น มีความปลอดภัย เนื่องจากต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ก่อนนำมาฉีดให้กับคนในประเทศ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 และสิ่งที่คำนึงสูงสุด คือ ความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีน

“เดือน พฤษภาคม ตอนนี้ไม่มีแอสตร้าฯ เราก็ต้องเอาซิโนแวค ลงไปฉีดในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในเขตชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กทม. เพราะขณะนี้ระบาดมาก การจะรอเดือน มิถุนายน ที่วัคซีนแอสตร้าฯ เข้ามาคงไม่สามารถรอได้”นายแพทย์โสภณ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม