COVID-19

ระดมเต็มที่! เร่งตรวจเชิงรุก โควิด กทม. 2.6 หมื่นรายภายใน 2 วัน ฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้า


คณะที่ปรึกษาสาธารณสุข เสนอสรรพกำลัง เร่งตรวจเชิงรุก โควิด กทม. 2.6 หมื่นรายใน 2 วัน เตรียมเตียงรองรับผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 ราย พร้อมระดมฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้า

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) เปิดเผยผลการประชุม คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 ว่า ในการประชุมของคณะที่ปรึกษาฯ ซึ่งมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สำนักอนามัย กทม. สำนักการแพทย์ กทม. และสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เร่งตรวจเชิงรุก โควิด กทม. โดยมีความคิดเห็นสรุป ดังนี้

เร่งตรวจเชิงรุก โควิด กทม.

1. ให้ทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการระบบสารสนเทศเดียวกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. เร่งรัดการดำเนินการ active surveillance หรือการคัดกรองเชิงรุก โดยขยาย และใช้ศักยภาพของทุกหน่วยงาน ในกรุงเทพมหานคร ทั้งภาคสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย

3. ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์เตียง สำหรับผู้ป่วยโควิด19 โดยสำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ ได้ขยายเตียงสำหรับผู้ป่วยให้เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติสีแดง และสีเหลือง

ทั้งนี้ ทางคณะที่ปรึกษาฯ ขอให้ทาง กทม. และปริมณฑล เร่งระดมการตรวจ จากเดิมแผนตรวจ 26,850 คนให้แล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์ ขอให้เพิ่มสรรพกำลังให้ตรวจจำนวนนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน

111

นอกจากนี้ ยังพูดถึงการเตรียมเตียง ในส่วนของการติดเชื้อกว่า 1,000 ราย ต้องเตรียมเตียงไม่ต่ำกว่า 5% รวมแล้วในแต่ละสัปดาห์ จะมีการวางแผนเตียงล่วงหน้า คิดจาก 5% ของยอดผู้ติดเชื้อ ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 3-4% จะมีอาการหนักและจำเป็นต้องได้รับจัดสรรเตียงในส่วนสีเหลืองและสีแดง

ส่วนการจัดสรรวัคซีนโควิดนั้น ขณะนี้มีวัคซีนเข้ามาในไทยมากขึ้น โดยวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา วัคซีนมาถึง 1 ล้านโดส วันที่ 14 พฤษภาคม จะมาถึงอีก 5 แสนโดส และวันที่ 22 พฤษภาคม จะมาอีก 1 ล้านโดส วมแล้วจะมีเข้ามาอีก 2.5 ล้านโดส ดังนั้น สัปดาห์หน้าจะมีการระดมฉีดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยครึ่งหนึ่ง จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้เสนอที่ประชุมว่า ในส่วนกทม. จะขอให้มีการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ บุคลากรที่เป็นครู พนักงานเก็บขยะ กทม. การท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งลูกเรือ กัปตัน ฟรอนไลน์ พนักงานส่วนออฟฟิศทั้งหลาย รวมทั้งในส่วนของการท่าเรือ พนักงานการไฟฟ้า การประปา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรมควบคุมโรคที่มีเป้าหมายฉีดวัคซีนโดยเร็วให้แก่บุคคลที่ทำงานสาธารณะ

ปัจจุบัน ในพื้นที่ กทม. มีสถานที่ฉีดวัคซีน 115 แห่ง เอกชน 14 แห่ง กระจายไปมหาวิทยาลัย ขอให้ติดตามรายละเอียดการฉีดวัคซีนของ กทม. และปริมณฑล ที่จะระดมฉีดในระยะใกล้นี้ ส่วนสถานที่ฉีดที่ไม่ใช่ รพ. ก็จะมีการจัด รพ.พี่เลี้ยง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. อัพเดทสถานการณ์ ‘โควิด’ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่ 81,274 คน พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 19 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วประเทศอยู่ที่ 382 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 2,247 คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว 51,419  คน ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 29,473 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม