ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ฉีดวัคซีน ครู อาจารย์ โรงเรียน กทม. รับเปิดเทอม 1 มิ.ย. จุฬาฯ นำร่องมหาวิทยาลัย

ฉีดวัคซีน ครู อาจารย์ โรงเรียน กทม. เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 1 มิถุนายนนี้ จุฬาฯ หารือ สธ. เปิดจุดบริการที่จามจุรีสแควร์ นำร่องฉีดในมหาวิทยาลัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมหารือกับศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ถึงแผนการ ฉีดวัคซีน ครู อาจารย์ โรงเรียน กทม.

วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๑๐๕๐๗

นายอนุทิน กล่าวว่า ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะเข้าพบหารือ เพื่อร่วมกันจัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในเขตของจุฬาฯ และเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน กทม. ซึ่งเป็นการช่วยภารกิจของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ได้วางรูปแบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่าครอบครัว หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกรอบ ๆ มหาวิทยาลัย จะได้รับการฉีด โดยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข จะทำหน้าที่ส่งวัคซีน และอุปกรณ์การฉีดให้ ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จะได้ไปฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

จุฬาฯ

“สิ่งที่ผมเห็นคือประโยชน์ การที่จุฬามาเริ่มให้บริการในการฉีดแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการกระจายการฉีดวัคซีนออกไปทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายอนุทินกล่าว

ด้าน ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติเรื่องของโควิด ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวจุฬาฯ ดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้หารือ กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจุฬา ฯ จะจัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีน เริ่มต้นในบริเวณรอบ ๆ เขตปทุมวันและสาทร จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็ว

จุฒา2

แผนการให้บริการ จะนำวัคซีนเข้าไปหาประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเข้ามาหาวัคซีน โดย จุฬาฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและระบบตรวจติดตาม และระบบที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบหมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นตัวแทนสภามหาวิทยาลัย (ทปอ.) ได้หารือกันในเบื้องต้นแล้ว เมื่อจุฬาฯ จัดระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะขยายไปยังมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ก่อนขยายต่อไปทั่วประเทศ

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแรก คือ ครู อาจารย์ในกทม. ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และกลุ่มที่ 2 เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และคนในครอบครัวสายตรง โดยเบื้องต้นจะตั้งจุดบริการ 2 จุด คือ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 และชั้น 5 และ ศูนย์บริการสุขภาพที่ อาคารจามจุรี 9

อ่านข่าวเพิ่มเติม