COVID-19

เชียงรายเข้ม! ปิดร้านนวด สปา เคอร์ฟิวบางพื้นที่ ขีดเส้นตาย 15 พ.ค. โควิดไม่ลด ปิดเพิ่ม

ปิดร้านนวด สปา เชียงราย 6 – 20 พฤษภาคม 2564 ทะยอยประกาศเคอร์ฟิวหมู่บ้าน สกัดโควิด ห้ามรวมกลุ่มเกิน 2 คน ผู้ว่าฯ ลั่น กลางเดือนยอดติดเชื้อไม่ลด สั่งเคอร์ฟิวเพิ่ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 31/2564 ให้ ปิดร้านนวด สปา เรื่อง ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า

ปิดร้านนวด สปา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2564 หากฝ่าฝืนคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 17 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในเดือน เม.ย.นี้จำนวน 455 ราย รักษาหายแล้ว 300 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ 154 ราย พื้นที่ที่ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องคือ อ.เมืองเชียงราย ที่เพิ่มขึ้น 2 ราย อ.แม่สาย 5 ราย อ.ป่าแดด 5 รายและ อ.เชียงของ 5 ราย

เชียงราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ยังได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 หลายชุด อาทิเช่น คำสั่งที่ 28/2564 ให้ปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้า-ออกโดยไม่จำเป็น และห้ามคนในหมู่บ้านออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 2 คน ในพิ้นที่ 4 อำเภอได้แก่

1. อ.แม่สาย หมู่บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ หมู่บ้านน้ำจำ หมู่ 5 ต.โป่งผา หมู่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1 หมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ 6 ต.แม่สาย

2. อ.ดอยหลวง ได้แก่ หมู่บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ต.หนองป่าก่อ

3. อ.เวียงป่าเป้า ได้แก่ ต.แม่เจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

4. อ.ป่าแดด ได้แก่ ต.โรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง ต.ป่าแดด หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม

เชียงราย นวด

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมอีก 2 จุดคือ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และให้ตั้งจุดตรวจความมั่นคงชายแดน เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขึ้นจำนวน 3 จุดคือบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และบ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

นายประจญ กล่าวว่า มาตรการที่ต่าง ๆ ที่ออกไปนั้น ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำมาตรการดังกล่าว ไปใช้อย่างเข้มข้น หากดำเนินการแล้ว ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ดีขึ้น หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก็พร้อมจะประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาห้าม หรือเคอร์ฟิวเป็นรายพื้นที่ต่อไป

ส่วนการควบการแพร่ระบาดในทางการแพทย์ นอกจากการออกค้นหาผู้ป่วยในเชิงลึกแลแล้ว ในเดือนมิถุนายนนี้ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จำนวน 380,000 ราย ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน ได้ใน 3 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอฟฟริเคชั่นหมอ พร้อมลงทะเบียนที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน และลงทะเบียนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ทุกหมู่บ้าน

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย ยังได้กำชับให้หน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน ป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหมาย เนื่องจากมีข้อมูลผู้ป่วยใน สปป.ลาว เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะในแขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีชายแดนติดกับ อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ของจังหวัดเชียงรายด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม