COVID-19

สธ. ตั้ง โรงพยาบาล ‘บุษราคัม’ 1,200 เตียงที่ อิมแพ็ค ดูแลผู้ป่วยสีเหลือง

สธ. เตรียมตั้ง รพ.บุษราคัม ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ โรงพยาบาล 1,200 เตียง สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง พร้อมตั้ง ผู้อำนวยการเขต กทม. เร่งตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมการจัดตั้ง “โรงพยาบาลบุษราคัม” ที่บริเวณอิมแพค ชาเลนเจอร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล สำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ในกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยมีจำนวนเตียง 1,200 เตียง

อิมแพ็ค

ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนเตียง รองรับผู้ป่วยโควิดใน กทม. ที่ยังหาเตียงไม่ได้ โดยที่นี่จะเป็นศูนย์ประสานงานหาเตียงให้ ซึ่งมีนพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้อำนวยการศูนย์ของ รพ.บุษราคัม และมี รพ.พระนั่งเกล้า ให้การสนับสนุนทรัพยากร และเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์จาก 60 จังหวัด เข้ามาช่วยหมุนเวียนสลับการทำงานใน รพ.บุษราคัม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งกองบริหารการสาธารณสุข สนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ามาดูแลมาตรฐานสถานที่ เป็นต้น

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

ด้าน นพ. สุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการควบคุมโรคในเขตพื้นที่กทม. ว่า กทม.ได้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 ระดับเขตทุกเขตขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้ผู้อำนวยการเขต เป็นผู้อำนวยการของแต่ละศูนย์

พร้อมกันนี้ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย มีฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรบุคลากร, ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก, ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง , ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ และฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่

สำหรับกา่รบริหารจัดการนั้น ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุก จะเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจหาเชื้อด้วยการสว็อปเป็นหลัก ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ มีอัตรากำลังประมาณ 50 กว่านาย ในการบริหารจัดการ หลังจากพบชุมชนกว่า 2,000 แห่ง มี 15 ชุมชนที่ติดเชื้อค่อนข้างมาก เช่น คลองเตย เขตปทุมวัน เป็นต้น

นพ.สุนทร

หลังจากการตรวจหาเชื้อแล้ว ก็จะเป็นฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง โดยจะเร่งดำเนินการส่งผู้ติดเชื้อจากศูนย์เอราวัณ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ โดยส่งไปยังรพ. รพ.สนาม หรือฮอสพิเทล แบ่งเป็นกลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ขณะที่กลุ่มเสี่ยงก็มีการช่วยเหลือกันในชุมชน

ในส่วนของพื้นที่ ที่มีการระบาดมาก จะมีศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ เพื่อเตรียมพร้อมนำส่ง รพ. ต่อไป ว่วนฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่ จะเป็นการดูแลในส่วนสังคม และฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดจำนวนมาก โดยเป็นการฉีดเฉพาะพื้นที่ เช่น คลองเตย โดยมีการเริ่มดำเนินการไปแล้ว ทั้งห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo