ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ห่วง ‘ชุมชนบ่อนไก่’ ติดโควิดพุ่ง ปูพรมตรวจเพิ่มชุมชน กทม. เจอติดเชื้อ 304 ราย เสี่ยงสูงนับพัน

สปคม. ระดมตรวจปูพรมชุมชนแออัด ตั้งจุดพักคอยวัดสะพาน รับดูแลคนติดเชื้ออาการสีเขียว ระหว่างรอเตียง ไม่ให้กลับบ้าน เสี่ยงติดเชื้อในครอบครัว ด้านชุมชนบ่อนไก่ เจอติดเชื้อเพิ่ม 60 ราย รวม 146 ราย

วันนี้ (3 พ.ค.) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงกรณีการติดเชื้อโควิดในชุมชนคลองเตย ว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นำเสนอที่ประชุม ถึงการค้นหาเชิงรุกในชุมชนคลองเตย โดยจะมุ่งเป้าไปที่ 39 ชุมชน ทั้งชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่ในเคหะ

ปัจจุบันมีรายงานผู้ติดเชื้อ 304 ราย จำนวนนี้ 193 ราย อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่น ในพื้นที่ชุมชนแออัด ทำให้ต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อในชุมชนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว 100%

3 ชุมชนที่มีการติดเชื้อหนาแน่น

  • ชุมชนพัฒนาใหม่
  • ชุมชน 70 ไร่
  • ชุมชนริมคลองวัดสะพาน

จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ 3 ชุมชนนี้ ในวันที่ 27 เมษายน และ 30 เมษายน พบว่า ชุมชน 70 ไร่ ตรวจ 436 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ตรวจ 489 ราย พบติดเชื้อ 29 ราย และชุมชนพัฒนาใหม่ ตรวจ 411 ราย พบเชื้อ 49 ราย

“นอกจากนี้เมื่อบุคลากรควบคุมโรคสอบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ จะได้ประวัติว่า คนกลุ่มนี้พักที่ไหนทำงานที่ไหน ก็ติดตามสอบสวนไปยังกลุ่มชุมชนเป้าหมาย ซึ่งแกนนำทั้ง 3 ชุมชน ร่วมมือช่วยชี้เป้าติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งตอนนี้มีผู้มีความเสี่ยงสูงเกือบพันราย ก็มีแผนจะระดมตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ และขอความสนับสนุน ศบค.ทั้งทรัพยากร บุคลากรช่วยลงตรวจ”

พญ.อภิสมัย เปิดเผยด้วยว่า วันนี้ จะมีการหารือเรื่องการปูพรมตรวจในชุมชนด้วย และการจัดการเมื่อตรวจพบผู้ป่วย จะคัดแยกระดับอาการรุนแรง เขียว เหลือง แดง และจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง คือ จุดพักคอยวัดสะพาน สำหรับผู้มีอาการระดับสีเขียว ไม่มีโรคประจำตัว เพราะเมื่อพบผู้ติดเชื้อผลยืนยันแล้ว การกลับบ้านอาจทำให้เสี่ยงติดเชื้อในครอบครัว

ส่วนคนมีโรคประจำตัว มีอาการทางเดินหายใจ ศูนย์เอราวัณจะหาเตียงให้เร็วที่สุด แต่หากคนเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน ก็มีนักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่ช่วยกันลงพื้นที่ จัดเตรียมอาหาร สาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้กักตัวเองในบ้าน ลดการเดินทาง ดำเนินชีวิตขณะแยกกักอย่างปลอดภัย ก่อนได้รับการจัดสรรไปอยู่ในสถานที่ดูแลที่เหมาะสม และกรมควบคุมโรค หารือว่า จะจัดสรรวัคซีนระดมฉีดกลุ่มเป้าหมายที่มีการติดเชื้อสูงด้วย

“ประชาชนและชุมชนใกล้เคียงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด จะมีการลงตรวจปูพรมอย่างไร ที่ไหน หากอยู่ในพื้นที่ขอให้ไปตรวจ หากเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในตลาด หรือชุมชน ขอให้สอบถามคัดกรองบุคคลในความดูแลด้วย ถ้ามีลูกจ้าง หรือพนักงานเราอาศัยในพื้นที่ชุมชน หรือการเคหะที่มีความเสี่ยง สามารถสอบถาม การสัมผัสผู้อื่นผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้ผู้มีประวัติเสี่ยง สามารถจัดการแยกจากผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยให้ชัดเจน และเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเอง การสวมหน้ากากจะช่วยลดความเสี่ยง”

ศบค.พูดถึงชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน พบป่วยยืนยัน 60 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข มีการจัดการใกล้เคียงชุมชนคลองเตย มีรถพระราชทานลงพื้นที่ ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์คนกลุ่มเสี่ยง ให้แยกกักที่บ้าน ขอให้ดูรายละเอียดเรื่องการสุ่มตรวจ จะตรวจให้ได้ 4,000 ราย ขอคนในพื้นที่ติดตามรายละเอียด ผู้นำชุมชน สถานประกอบการติดตามข่าวและดูแลบุคลากรในความดูแลด้วย

ส่วนการรอเตียง กำลังพยายามลดวัน ตัวเลขที่รับรายงานจากศูนย์แรกรับ และส่งต่อนิมิบุตร วันที่ 2 พฤษภาคม สามารถส่งผู้ป่วยสำเร็จ หาเตียงได้ 186 ราย คิดเป็น 96.9% เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้างรอเตียงที่บ้านนาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team