COVID-19

ลามอีก! ขสมก. เจอพนักงานติดโควิดเพิ่ม 9 ราย กระจายทำงานบนรถเมล์ 4 สาย

ลามอีก! ขสมก. เจอพนักงานติดโควิดเพิ่ม 9 ราย กระจายทำงานบนรถเมล์ 4 สาย

วานนี้ (1 พ.ค.) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่าตรวจพบพนักงาน ขสมก. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้ 7 ราย กระจายปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) 4 สาย มีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน รถเมล์ ขสมก. ติดโควิด

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 145 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เพราะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ คาดว่าติดเชื้อจากห้องทำงาน เดียวกับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เพศหญิง อายุ 52 ปีก่อนหน้านี้

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 35 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 39 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศหญิง อายุ 49 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศชาย อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

6.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 เพศชาย อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

7.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 59 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

8.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 42 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

9.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

อ่านข่าวเพิ่มเติม