ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อัพเดทล่าสุด! 19 จังหวัดแล้ว ห้ามออกนอกบ้าน เช็คเวลาแต่ละจังหวัด ที่นี่

ศบค.มท. รวมอัพเดทล่าสุด 19 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก สั่งห้ามมากสุด เช็คเวลาแต่ละจังหว้ดได้ ที่นี่

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) อัพเดทล่าสุด วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. รวม 19 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถาน ตามช่วงเวลา ดังนี้

งดออกนอกบ้าน

ภาคเหนือ

แพร่ งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 03.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

1. ชัยนาท งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

2. นครนายก งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

3. นครปฐม งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

4. นนทบุรี งดออกจากเคหสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น.

5. ปทุมธานี งดออกจากเคหสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น.

6. เพชรบุรี งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

7. สมุทรปราการ งดออกจากเคหสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น.

8. สมุทรสาคร งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

9. สุพรรณบุรี งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ชัยภูมิ งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

2. บึงกาฬ งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

3. ยโสธร งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

4. หนองคาย งดออกจากเคหสถาน เวลา 23.00 – 04.00 น.

ภาคใต้

1. ตรัง งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 03.00 น.

2. ยะลา งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น.

3. ระนอง งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น.

4. สงขลา งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น.

5. สุราษฎร์ธานี งดออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT