ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คเลย! ‘กทม.’ ประกาศฉบับที่ 26 สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เริ่มพรุ่งนี้

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 26  ทั้ง งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับกลับบ้านเท่านั้น และให้เปิดบริการถึงแค่ 3 ทุ่ม ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ตี 4 – 5 ทุ่ม 

วันนี้ (30 เม.ย.)  กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26)  โดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.) ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้ยกระดับมาตรการควบคุม

งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

ปิดให้บริการสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.  และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้เวลา 04.00 – 23.00 น.

ผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team