COVID-19

พาณิชย์ แจงปมขอจดสิทธิบัตร ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ ยังไม่อนุมัติผลิตยาเม็ด

พาณิชย์ แจงคำขอจดสิทธิบัตร ยาฟาวิพิราเวียร์ในไทย ยังไม่อนุมัติผลิตยาเม็ด เหตุไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ขอมีเวลาแจงถึง 30 ส.ค.นี้ หากไม่มา ถือว่าทิ้งคำขอ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรณีที่ภาคประชาสังคม สอบถามความคืบหน้า การพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ซึ่งเป็นยาสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ดังนี้

ยาฟาวิพิราเวียร์

สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยาฟาวิพิราเวียร์ มีอยู่ 2 ฉบับ โดยฉบับแรก เกี่ยวกับโครงสร้างสารออกฤทธิ์หลักของยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งไม่เคยยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยปัจจุบันหมดอายุความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลกแล้ว ตั้งแต่เดือนส.ค.2562 ดังนั้น ผู้ผลิตยาจึงสามารถนำสูตรโครงสร้างของสารออกฤทธิ์หลักนี้ไปพัฒนาเป็นสูตรยาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ทันที

ส่วนฉบับที่ 2 การขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบยาเม็ด ได้ยื่นขอให้กรมฯ ตรวจสอบการประดิษฐ์เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2560 และผู้ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ขอเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 โดยระบุว่า “สิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น”

ทั้งนี้ ผู้ขอมีกรอบระยะเวลาในการชี้แจงถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 หากผู้ขอไม่ชี้แจงเข้ามาตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าละทิ้งคำขอ ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ 1
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

ที่ผ่านมา กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของยาฟาวิพิราเวียร์ ที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลในการจัดหายาให้เพียงพอต่อความจำเป็นอย่างทันท่วงที โดยได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปลายปี 2563 (วันที่ 23 ธ.ค.2563) โดยได้ประชุมร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ยามีจำนวนที่เพียงพอ หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ ในการประชุม ได้เสนอแนวทางให้เจรจาเพื่อจัดซื้อยาเพิ่ม การขอร่วมลงทุนผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ กับผู้ขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค พร้อมทั้งเสนอตัวที่จะเข้าร่วมเป็นทีมเจรจาในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ ยังมีการหารือถึงความเป็นไปได้ ในการพัฒนาตำรับยาขึ้นใหม่ จากสารออกฤทธิ์หลัก ของยาฟาวิพิราเวียร์ ที่ไม่มีสิทธิบัตรในประเทศไทย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร ในยาฟาวิพิราเวียร์ รูปแบบยาเม็ด

“กรมฯ ตระหนักและคำนึงถึงสุขภาพ และชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล และยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอน เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ”นายวุฒิไกร กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม