COVID-19

โควิด ‘พัทลุง’ ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย สะสมแล้ว 170 ราย ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโตนดด้วน

โควิด พัทลุง ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งอีก 26 ราย สะสมแล้ว 170 ราย ล่าสุดประกาศปิด สำนักงานเทศบาลตำบลโตนดด้วน 10 วัน หลังเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จาก จ.พัทลุง ณ วันที่ 29 เมษายน โควิด พัทลุง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 26 ราย คือ อ.เมือง 2 ราย ป่าพะยอม 16 ราย ควนขนุน 3 ราย ป่าบอน 5 ราย และ พบเชื้อสะสมทั้งหมด 170 ราย เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายกลับบ้าน 8 ราย

โควิด พัทลุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

บริเวณชุมชนบ้านหน้าท่าเรือ และชุมชนบ้านหน้าอกทะลุ ถนนเจริญดิษฐ์อินทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม2564 และกำหนดจุดตรวจคัดกรอง 2 จุด ได้แก่
  • บริเวณปากทางเข้าภูเขาอกทะลุ (ถนนอภัยบริรักษ์-ถนนเจริญดิษฐ์อินทร์)
  • บริเวณสามแยกถนนอภัยบริรักษ์
โดยห้ามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห้ามออก และห้ามประชาชนภายนอกเข้าพื้นที่ ยกเว้น มีความจำเป็นโดยได้รับอนุญาต จากนายอำเภอเมืองพัทลุง และปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย
พัทลุง

ล่าสุด เทศกาลตำบลโตนดด้วน ออกประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาล โดยระบุว่า

ด้วย เทศบาลตำบลโตนดด้วน ได้รับแจ้งจากพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลว่า ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผลปรากฏว่า ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลโตนดด้วน จึงประกาศปิดสำนักงาน เทศบาลตำบลโตนดด้วน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

พัทลุง1

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ยังเร่งดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ หลังจากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง 1 ราย ติดโควิด ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กักตัว 14 วัน ได้ประสานบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาดำเนินการตรวจเชื้อ เจ้าหน้าที่ทุกราย ในวันนี้ และทำความสะอาดพื้นที่จุดบริการประชาชนที่พักคอย ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ขณะเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มารับบริการ จึงของดให้บริการ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2564 เนื่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดำเนินการ swab เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงทุกราย พร้อมทั้งทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการ

กรณีประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการดำเนินการด้านทะเบียนรถ และด้านใบอนุญาตขับขี่รถ ให้ติดต่อเพื่อดำเนินการได้ที่ ที่สำนักงานขนส่ง สาขาอำเภอควนขนุน และสำนักงานขนส่ง สาขาตะโหมด จ.พัทลุง

อ่านข่าวเพิ่มเติม