ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิดระบาดแรง บุคลากร ‘คมนาคม’ ติดเชื้อสะสมแล้ว 70 ราย

โควิดระบาดแรง บุคลากร “คมนาคม” ติดเชื้อสะสมแล้ว 70 คน กักตัวอีก 903 ราย 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งสถิติการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมของบุคคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 8 แห่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ว่า ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ มีจำนวนบุคลากรติดเชื้อโควิด – 19 สะสมรวมทั้งสิ้น 70 คน และมีบุคลากรที่อยู่ระหว่างกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน รวมทั้งสิ้น 903 ราย

คมนาคม ติดโควิด ระลอกใหม่ 111

สำหรับ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ติดเชื้อ 2 คน กักตัว 25 คน
  • กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดเชื้อ 14 คน กักตัว 111 คน
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ติดเชื้อ 27 คน กักตัว 81 คน
  • บริษัท ขนส่ง จำกัด (ขบ.) ไม่มีผู้ติดเชื้อ กักตัว 33 คน
  • กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ติดเชื้อ 8 คน กักตัว 142 คน
  • กรมทางหลวง (ทล.) ติดเชื้อ 14 คน กักตัว 453 คน
  • สำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร(สนข.) ติดเชื้อ 1 คน กักตัว 9 คน
  • กรมเจ้าท่า (จท.) ติดเชื้อ 4 คน กักตัว 49 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม