ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดโผวัคซีน 4 ยี่ห้อ 30 ล้านโดส สธ.เปิดทางเอกชนจัดหา 7 ล้านโดส ให้ครบ 100 ล้านโดส

สธ. เปิดรายชื่อวัคซีน ซื้อเพิ่ม 30 ล้านโดส พร้อมเปิดทางเอกชนจัดหาเพิ่ม 7 ล้านโดส เพื่อให้ครบ 100 ล้านโดส ฉีดครอบคลุมคนไทย 70%

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดหาวัคซีนได้แล้ว 63 ล้านโดส แต่ประชากรในประเทศไทยมี 70 ล้านคน ดังนั้น หากต้องการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% คิดเป็นจำนวน 50 ล้านคน ต้องใช้วัคซีนจำนวน 100 ล้านโดส ซึ่งจะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก 37 ล้านโดส

นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

สำหรับการจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 37 ล้านโดส จะแบ่งเป็น

การจัดหาของภาครัฐ 30 ล้านโดส ประกอบด้วย

ไฟเซอร์ จำนวน 5-10 ล้านโดส

สปุตนิก ไฟว์ จำนวน 5-10 ล้านโดส

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำนวน 5-10 ล้านโดส

ซิโนแวค จำนวน 5-10 ล้านโดส

การจัดซื้อของภาคเอกชน 7 ล้านโดส ในวัคซีนที่ไม่ได้ให้บริการในภาครัฐ ได้แก่ วัคซีน โมเดอร์นา, ซิโนฟาร์ม หรือวัคซีนอื่นที่มีการขึ้นทะเบียนในอนาคต

ทั้งนี้ หากสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามกำหนด เมื่อเริ่มฉีดเดือนมิถุนายน 2564 ประชาชน 70% จะได้วัคซีนเข็มที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2564

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มชะลอตัว แต่ยังอยู่ในระดับสูง และผู้ติดเชื้อมอาการรุนแรงที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุการติดเชื้อ จากสถานที่ทำงาน อยู่ในพื้นที่เสี่ยง มีกิจกรรมเสี่ยง รวมทั้งพบการติดเชื้อจากการระบาดภายในครอบครัว ที่ทำงาน ที่พัก และในชุมชน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวด ทั้งมาตรการควบคุมโรค มาตรการส่วนบุคคล และการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม