ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม อยากได้ใบรับรอง อ่านที่นี่

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม กรมควบคุมโรค ออกประกาศ วิธีขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เอกสารที่ต้องเตรียม ไปขอที่ไหน เช็คเลย

กรมควบคุมโรค ออกประกาศวิธีขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดย ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 พ.ศ.2564 (International vaccination certificate ของไทย)

วัคซีนโควิดรพ.สนาม ๒๑๐๔๒๘

1. นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้ มาจาก รพ เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม

2. หนังสือเดินทาง (Passport)

3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

4. ค่าเอกสาร 50 บาท

สำหรับสถานที่ ขอใบรับรอง มีดังนี้

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร 02-1340134 โดยรับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทาง [email protected] เท่านั้น

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Clinic) สถาบันบำราศนราดูร เมืองนนทบุรี

เปิดให้บริการในเวลาราชการ เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ โทร 02-5903430 email: [email protected]

3. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพ

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร 0 2521 0943-5

อ่านข่าวเพิ่มเติม