COVID-19

ไอเดียเด็ด! บุรีรัมย์ ติดป้าย ครอบครัวสีแดง-สีเหลือง ให้ชุมชนดูแลกัน

บุรีรัมย์ ติดป้าย ครอบครัวสีแดง-สีเหลือง แยกชัดครอบครัวเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง จังหวัดไม่เสี่ยง เพื่อเตือนตนเอง เพื่อนบ้าน คนที่มาจากต่างหมู่บ้าน ยกระดับคุมโควิดเข้ม

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติว่า จำเป็นที่จะต้องมาตรารมาจากพื้นที่ที่เข้ามาจังหวัด บุรีรัมย์ ติดป้าย ครอบครัวสีแดง-สีเหลือง โดยผู้ที่มาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน รวมถึงหากถ้าเข้ามาในพื้นที่แล้วไปพักในพื้นที่ใด ก็จะมีการแยกย่อยไป ทั้งนี้ กำหนดให้แต่ละครอบครัว ที่มีผู้เดินทางมาแล้วติดเชื้อ จะติดป้ายเป็นครอบครัวสีแดง

บุรีรัมย์ ติดป้าย ครอบครัวสีแดง-สีเหลือง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักว่า ครอบครัวนี้มีคนที่เสี่ยงสูง หมายความว่า เป็นผู้เสี่ยงสูงเดินทางมาจากจังหวัดสีแดง ซึ่งตนเองจะต้องระลึกเตือนตัวเองว่า จะไม่ไปสุงสิงกับใคร ไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเยอะ เพราะอาจจะมีเชื้อ ไปติดกับคนอื่น จะทำให้เพื่อนบ้าน หรือจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความเดือดร้อน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเตือนให้กับพี่น้องประชาชนว่า บ้านนี้กำลังกักตัวเองอยู่ จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ ทั้ง อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การแยกในเรื่องของครัวเรือน เพื่อที่จะทำให้เกิดความสามัคคี มีการดูแลในชุมชน เพื่อไม่ให้เชื้อที่นำเข้ามาแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากกว่านี้

ในส่วนของผู้ที่มาจากจังหวัดที่ไม่เสี่ยง แต่อาจจะไปมีสัมผัสพื้นที่เสี่ยง หรือบุคคลที่เสี่ยง จะกำหนดให้เป็นครัวเรือนสีเหลือง ก็จะมีป้ายสีเหลือง เป็นการแยกในรายครัวเรือน เพื่อที่จะเตือนตนเอง เตือนเพื่อนบ้าน หรือเตือนคนที่มาจากต่างหมู่บ้านจะได้รู้ รวมถึงได้เตือนเจ้าหน้าที่ด้วยว่า หลังนี้ ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษ

บุรีรัมย์2

“อยากจะให้คนบุรีรัมย์เข้าใจว่า ตรงนี้เป็นการจำเป็น ที่เราต้องแยกในระดับครัวเรือน เพื่อที่จะสถานการณ์เราจะควบคุมได้ หากเราไม่แยก ก็ผสมปนเปกันไปก็จะมีการดื้อ ก็จะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดหนักขึ้น”นายธัชกร กล่าว

สำหรับผู้ที่เดินทางมาผ่านช่องทางต่าง ๆ จะให้ทางส่วนราชการรับผิดชอบ เช่น มาทางเครื่องบิน จะให้ทางท่าอากาศยาน รับผิดชอบ มาทางรถไฟ ให้รถไฟ รับผิดชอบ มาทางรถขนส่งโดยสารประจำทาง ให้ขนส่งจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลให้คนบุรีรัมย์ที่ไปทำงานที่อื่นเดินทางกลับมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาตรการป้องการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เข้มข้นมากขึ้น เช่น มีการแพร่ระบาดกัน ระหว่างคนบุรีรัมย์ด้วยกันเอง หมายความว่า 70% ที่ติดเชื้ออยู่ จากจำนวน 80 คน จะเป็นการติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น นอกพื้นที่ แต่ที่มีการติดเชื้อระหว่างที่เข้ามาแล้วติดเชื้อในจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณกว่า 10 คน

ส่วนสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อ ผิดไปจากสมมติฐานที่เราตั้งไว้ ก็คือ คนที่เข้ามาเสร็จแล้ว ปรากฏว่า มีการติดเชื้อ และระยะเวลาของการฟักเชื้อนานกว่า 10 วัน ซึ่งกรณีนี้เกิดขึ้นที่ อ.นางรอง ทำให้ยอดของผู้ติดที่เชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 10 กว่าคน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

บุรีรัมย์ 2

ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ออกมาตรการที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งโดยปกติก็ได้ดำเนินการตามมาตรการของทาง ศบค.ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว เช่น การปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด สถานบริการ คาราโอเกะ เป็นต้น

ส่วนการที่มีมาตรการจัดลำดับของคนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง การที่เรากำหนดให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงสถานประกอบการจะต้องจัดให้มีการให้ผู้มาใช้บริการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการของทาง ศบค. แต่ถ้าหากว่ามีการนำเชื้อเข้ามา หรือว่ามีการแพร่เชื้อมากกว่านี้  จะกระทบต่อการที่จะรักษาของผู้ติดเชื้อ เพราะว่าระยะเวลารักษาตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ในโรงพยาบาล

อีกมาตรการหนึ่งที่คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติ คือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย เดิมก็บังคับอยู่แล้ว แต่คราวนี้ใช้มาตรการเข้มขึ้น สถานประกอบการใด หน่วยงานใด ที่ปล่อยให้คนที่มาเที่ยว หรือที่มาในสถานที่ของท่าน แม้กระทั่งส่วนราชการ ถ้าปล่อยให้คนไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าไปในสถานที่นั้น ต้องถูกปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะสั่งปิดสถานประกอบการ เพราะว่ามองว่า ทุกภาคส่วนของบุรีรัมย์ ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะสถานประกอบการ หรือว่าส่วนต่าง ๆ ที่ใช้จัดงานทำให้เกิดการแพร่ระบาด

“นี่เป็นสิ่งที่เราได้กำหนดในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ผ่านมา และได้ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.2564 เป็นต้นไป เป็นการบังคับใช้ ก็ขอความร่วมมือพี่น้องคนบุรีรัมย์เรา ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทาง ศบค.อย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่เรามุ่งหวังว่าเราพยายามที่จะทำให้บุรีรัมย์เราสามารถที่จะปราศจากโควิด-19″นายธัชกร กล่าว

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ (26 เมษายน 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 9 ราย ที่อำเภอคูเมือง 2 ราย บ้านใหม่, คูเมือง,  เฉลิมพระเกียรติ, สตึก, เมือง, นางรอง, ประโคนชัย และบ้านกรวด อำเภอละ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม