ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘อุดรธานี’ เอาด้วย! ไม่ใส่ ‘หน้ากากอนามัย’ ออกจากบ้าน ปรับ 2 หมื่นบาท

“อุดรธานี” เอาด้วย! ไม่ใส่ “หน้ากากอนามัย” ออกจากบ้าน ปรับ 2 หมื่นบาท ระบุมาตรการจำเป็นช่วยลดยอดโควิด

วานนี้ (22 เม.ย.) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดอุดรธานีว่า ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่อีก 25 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 246 ราย

หน้ากากอนามัย-อุดรธานี

ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะมีการบังคับใช้มาตรการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ (23 เม.ย.) เป็นต้นไป คือ

1.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนเอง และมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่น

2.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่น

3.ผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นพ.อุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประกาศให้ทุกคนในจังหวัดอุดรธานีสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพราะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อยังน่าเป็นห่วงและไม่ดีขึ้น และยังมีประชาชนเดินทางออกจากบ้านยังไม่สวมหน้ากากอนามัยอยู่

ส่วนมาตรการที่จังหวัดฯ ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ เช่น ปิดผับเธคบาร์ ร้านอาหารทานไม่เกิน 21.00 น. ทุ่ม ห่อกลับบ้าน ห้ามนั่งดื่มในร้านไม่เกิน 18.00 น. ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่ง เพราะหากเราไม่มีมาตรการแบบนี้ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มจาก 40 คน เป็น 80 คน จะทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและเพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอีก จึงต้องเพิ่มมาตรการให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team