COVID-19

‘ศบค.ชุดเล็ก’ ไฟเขียว ‘สทศ.’ จัดสอบ O-NET 5 วิชา เก็บตก 5 จังหวัด


สทศ. ขอจัดสอบ O-NET ชั้น ม.6 รอบเก็บตก เผย มีมาตรการคุมเข้ม ด้าน ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบให้จัดสอบได้ ใน 5 จังหวัด โดยระบุว่า ขอจัดสอบใน 5 รายวิชา

วันนี้ (19 เม.ย.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ขอนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ขอให้มีการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนหนึ่งกระจายไป 5 จังหวัดทั่วประเทศ มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ในครั้งก่อน

shutterstock 547575271

สาเหตุดังกล่าว มีทั้งป่วย ประสบอุบัติเหตุ เข้าโรงพยาบาล ประสบภัยธรรมชาติ และโรคระบาด รวมประมาณ 100 กว่าคน มาขออนุมัติจาก ศบค.ชุดเล็ก ให้จัดสอบใน 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และ อุบลราชธานี โดยขอจัดสอบ 5 วิชา

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้รับฟังถึงมาตรการคุมเข้ม เช่น เว้นระยะที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ห้องละ 20 คน ให้อากาศถ่ายเทสะดวก เตรียมห้องฉุกเฉิน ประสานทีมแพทย์ เป็นต้น จึงอนุมัติให้ สทศ.จัดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้

การสอบรอบเก็บตกดังกล่าวมีขึ้น หลังเมื่อวันที่ 27 มีนาคม และ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสทศ. ได้ดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 387,137 คน และมีสนามสอบ 395 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สทศ. จะประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายนนี้  โดย สทศ. ได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การนำผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรับทราบถึงวิธีการดูใบรายงานผลสอบ O-NET รายบุคคล และการนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของโรงเรียนนั้น สทศ. ได้อธิบายถึงใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ระดับโรงเรียน ทั้ง 6 ฉบับ เพื่อให้ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ทราบถึงวิธีการพิจารณาใบรายงานผลแต่ละฉบับ และสามารถนำผลสอบไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ รวมทั้ง นำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม