ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รัฐดึงเครือข่ายรพ.เอกชน ร่วมทีมประเทศไทย แก้ปัญหาเตียงขาดแคลน

กรมการแพทย์ ชวนโรงพยาบาลเอกชนทุกเครือข่าย ร่วมเป็นทีมประเทศไทย ผนึกกำลังดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 แก้ไขปัญหาวิกฤติเตียงขาดแคลน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และการบริหารจัดการเตียงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ยังหาเตียงไม่ได้อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงทั้งบุคคลในครอบครัวและชุมชน จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนทุกเครือข่าย ร่วมเป็นทีมประเทศไทย แก้ไขปัญหาวิกฤติ คืนความสุขแก่ประชาชน

ที่ผ่านมา กรมการแพทย์ได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (UHosNet) กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ด้านต่างๆ จนถึงกระบวนการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (admit)

ด้านนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 การหาเตียงให้ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี

แต่ยังพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชนบางเครือ ที่รับตรวจหาเชื้อโควิด 19 แต่ไม่ได้ดำเนินการหาเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (admit) จึงส่งผลให้ผู้ป่วยต้องตกค้าง หรือไม่มีเตียงอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ไม่ส่งต่อคนไข้ข้ามเครือข่าย ของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน และได้รับการร้องเรียนว่า บางแห่งเก็บค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย

ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาล ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา กลับมาใช้ชีวิตปกติและมีความสุข เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT