ดูหนังออนไลน์
COVID-19

บอกทุกขั้นตอน! ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ‘ประกันสังคม’ รองรับได้วันละ 3 พันคน

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกที่ 3 กำลังขยายวงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยล่าสุดตัวเลขการติดเชื้อรายวันพุ่งไปที่ 1,500 คนและทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่า หลังเทศกาลสงกรานต์สิ้นสุดลง ตัวเลขการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขอให้ “กลุ่มเสี่ยง” เข้าไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อจำกัดวงในการแพร่ระบาด แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้รอคิวรับการคัดกรองเป็นจำนวนมาก

กระทรวงแรงงานจึงได้เปิดช่องทางใหม่ในการตรวจโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ประกันสังคม

ผู้ที่สามารถเข้ารับการคัดกรองในช่องทางใหม่นี้ คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ทุกคนที่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” โดยสามารถ ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 กับ “ประกันสังคม” ฟรี ตามขั้นตอนดังนี้

 

ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 “ประกันสังคม” ฟรี

การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ (15 เม.ย.) เป็นต้นไป คือ

  • เข้าเว็บไซต์ https://www.google.com แล้วพิมพ์คำว่า “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” แล้วคลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php
  • สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

จากนั้นผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ประกันตนจะได้รับข้อมูลวันที่และรอบในการเข้ารับการตรวจโควิด-19

โดยแต่ละวันจะลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัด จะต้องลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนตรวจโควิด-19 ประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ฟรี จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามนิยมของกระทรวงสาธารณสุขหรือ สปสช. กำหนด ดังนี้

ก. ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง คือ

1. ระยะเวลา 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

1.1 สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

1.2 ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.3 เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

1.4 ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

ข.กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อ โควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

 

เข้ารับการตรวจโควิด-19 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

  • เดินทางไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตามวันที่และรอบที่กำหนด
  • กรอกใบยินยอมรับการตรวจ
  • สอบสวนโรคพร้อมรับอุปกรณ์
  • ดำเนินการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
  • เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที

ลงทะเบียนตรวจโควิด 2

การแจ้งผลตรวจโควิด-19

ผลการตรวจโควิด-19 จะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่าง แล้วจะปรากฎลิงก์ให้กรอกรหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเช็คผลการตรวจ

ลงทะเบียนตรวจโควิด 3

อ่านข่าวเพิ่มเติม