ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. เปิดต้นตอ โควิด ระบาดระลอกสาม วัยหนุ่มสาว แพร่เชื้อครอบครัว ที่ทำงาน ผู้ใกล้ชิด

โควิด ระบาดระลอกสาม สธ. ชี้ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน ทำให้แพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัว ที่ทำงานและผู้ใกล้ชิด วอนลดกิจกรรมรวมตัว ลดการเดินทาง

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด- 19 ที่มีการระบาดรอบใหม่ เป็นระลอกที่สามในขณะนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ เป็นวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ งานสัมมนาหรือกิจกรรมออกค่ายของนักศึกษา ทำให้มีความเสี่ยง และกระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว สถานที่ทำงาน และผู้ใกล้ชิด

ทั้งนี้ ยกตัวอย่างกรณีการจัดกิจกรรมค่ายอาสา ของนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 77 คน มีเพียงบางส่วน ที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง  ทำให้พบผู้ติดเชื้อถึง 34 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลตรวจ 2 ราย

นอกจากนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังส่งผลให้มีการแพร่เชื้อไปยังโรงเรียน ที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 61 ราย ได้แก่ อาจารย์ ภารโรง และนักเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล และภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม กลุ่มนักศึกษาได้เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่น ๆ อีก 13 จังหวัด

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

สำหรับกรณีการติดเชื้องานสัมมนา ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 พบว่าภายหลังมีผู้ป่วยรายแรก ได้มีการสอบสวนโรค พบว่า มีการติดเชื้อ 14 ราย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ อยุธยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี

สำหรับปัจจัยเสี่ยง คือ การทำกิจกรรมร่วมกัน และหย่อนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น การถอดหน้ากากในบางเวลา การรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น จึงต้องระมัดระวัง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ส่วนสถานการณ์โควิดรายวัน วันนี้ (15 เม.ย.) ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,543 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง ในโรงพยาบาล 1,161 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 379 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย

ขณะที่ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ฉีดแล้ว 581,308 โดส แบ่งเป็นเข็มแรก จำนวน 507,360 ราย และฉีดครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 73,948 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT