ดูหนังออนไลน์
COVID-19

แนะมาตรการ ‘ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง’ กักตัว 14 วัน ตรวจโควิด 2 รอบ

สธ. แนะมาตรการสำหรับ “ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง” กักตัวเคร่งครัด 14 วัน ตรวจเชื้อโควิด 2 รอบ หากมีอาการป่วย ประสานเจ้าหน้าที่ทันที

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในรอบใหม่นี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายตัวไปทั่วประเทศและพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขึ้นบ้างบางจังหวัด

ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง มีจำนวน 2,626 ราย พบมากที่สุดคือในกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 39% พนักงานสถานบันเทิง 31% ส่วนที่จังหวัด ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และ สระแก้ว มีผู้ติดเชื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวสูงกว่า 50% ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในผู้สัมผัสตามมา

มาตรการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โควิด

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในวงกว้าง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการให้แต่ละจังหวัดตรวจ คัดกรอง ค้นหา ผู้ติดเชื้อ เพื่อจำกัดวงและลดการแพร่ระบาด เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมการระบาด โดยการ แยก/กัก/สังเกต ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ โดยผู้ติดเชื้อ 1 คน มีโอกาสทำให้เกิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ประมาณ 5 คน มีอัตราการติดเชื้อที่ประมาณ 5-7%

โดยมาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด ตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อทราบว่าเป็นผู้สัมผัส และเมื่อผลเป็นลบให้ตรวจครั้งที่ 2 ใน 7 วันต่อมา สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และสังเกตอาการของตนเอง หากป่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้รับรักษาตามระบบ

ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงคนหมู่มาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากป่วยให้พบแพทย์ ห้ามไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม