ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ. กางตัวเลขไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ‘เร็วกว่าเป้า’ ล่าสุดได้ฉีดแล้ว 5 แสนคน

สธ. กางตัวเลขไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 “เร็วกว่าเป้า” ล่าสุดทั่วประเทศฉีดไปแล้ว 5 แสนคน ในมือมีอีก 1 ล้านโดสรอกระจาย

ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม -วันที่ 12 เมษายน 2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 578,532 โดส ในทุกจังหวัดของประเทศ แบ่งเป็นเข็มแรก 505,215 ราย และครบ 2 เข็ม 73,317 ราย

ความคืบหน้า ฉีดวัคซีน ไทย

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ที่ฉีดไปกว่า 5 แสนโดส ส่วนใหญ่ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประมาณ 40% หรือกว่า 2 กว่าโดส เช่น จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่บางแค ทองหล่อ ของกรุงเทพฯ และฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข 40% หรือกว่า 2 แสนโดส ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามเป้าหมาย

นายแพทย์โอภาส กล่าวถึงรายละเอียดว่า ในเดือนมีนาคม ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 310,700 โดส แบ่งเป็น แอสตร้าเซเนก้าประมาณ 1 แสน และซิโนแวคประมาณ 2 แสน ตั้งเป้าหมายจะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายจำนวน 155,350 คน โดยฉีดเข็มแรกในเดือนมีนาคม จากนั้นปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2564 จะฉีดเข็มที่ 2 แต่เมื่อถึงปลายเดือนมีนาคม กลับฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จริง 158,497 คน มากกว่าเป้าหมาย เพราะเร่งเข็มที่ 2 ขึ้นมา

ต่อมาในเดือนมษายน 2564 ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 เพิ่ม 8 แสนโดส และตั้งเป้าหมายจะฉีดให้ประชาชน 4 แสนคน คนละ 2 โดส แต่ปัจจุบันผ่านไปแค่ 10 กว่าวัน ฉีดไปแล้ว 346,718 คน เมื่อรวม 2 เดือน คือระหว่างเดือนมีนาคม – วันที่ 13 เมษายน 2564 ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 รวม 1,110,700 โดส และตั้งเป้าหมายจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนรวม 555,350 คน แต่ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 505,215 คน ก็ถือว่าเร็วกว่าเป้าหมาย

ไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกี่คน

ทั้งนี้ ล่าสุดประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมาอีก 1 ล้านโดส โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพเสร็จแล้ว แต่รอเอกสารจากทางประเทศจีน ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้น ก็จะเร่งกระจายวัคซีนไปฉีดทันที ไม่เว้นวันหยุดราชการ การฉีดวัคซีนของเราเร็วกว่าเป้าหมาย ถ้ามีวัคซีนมาเพิ่มเติม ขณะนี้กำลังมีการเจรจาขอมาอีกปลายเดือนนี้ รอฟังข่าวดีอีกครั้งหนึ่ง

ฉีดวัคซีนโควิด ไทย ความคืบหน้าล่าสุด

คืบหน้า ฉีดวัคซีนโควิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม