COVID-19

‘คปภ.’ ไฟเขียว รักษา ‘โควิด’ ที่ไหน ก็ ‘เคลมประกัน’ ได้หมด


คปภ.ออกประกาศ 2 ฉบับ ยืนยัน “ติดโควิด” รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลกักตัว เคลมประกันได้ไม่มีปัญหา ได้รับการคุ้มครองเงื่อนไขกรมธรรม์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด รอบใหม่ที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยมีการแพร่กระจายไปยังคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จนทำให้โรงพยาบาลหลายแห่ง มีเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อ และรัฐบาลที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และโรงแรมเป็นโรงพยาบาลกักตัว (hospitel) ในหลายพื้นที่นั้น

shutterstock 1659432283

วันนี้ (13 เม.ย.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า มาตรการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และ hospitel ของรัฐบาลนั้น อาจทำให้เกิดประเด็นการตีความ ถึงการเคลมประกันของผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งทำประกันภัยไว้ และเข้ารับการรักษาในสถานที่เหล่านั้น ขึ้นมาได้

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน คปภ. จึงได้ประชุมหารืออย่างเร่งด่วน กับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติว่า ให้สามารถเคลมประกันได้ เพื่อให้ระบบประกันภัย สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตินี้

คปภ.ในฐานะนายทะเบียน จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียน 2 ฉบับด้วยกัน

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 16/2564 เรื่อง การรักษาพยาบาล ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือสัญญาเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันชีวิต
  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 17/2564 เรื่อง การรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม หรือ hospitel จะยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข ของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป

นายสุทธิพล บอกด้วยว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องระมัดระวัง และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด และในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดนี้ ระบบประกันภัยต้องสามารถเข้าไปช่วยเยียวยาได้อย่างเต็มที่

จึงหวังว่าการออกคำสั่งนายทะเบียนทั้ง 2 ฉบับนี้ จะช่วยลดข้อโต้แย้ง และเป็นการดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 โดยสำนักงาน คปภ. พร้อมที่จะดูแลด้านการประกันภัยอย่างเต็มที่

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect

ทั้งนี้  ข้อมูลของคปภ. ยังแสดงให้เห็นว่า นับถึงวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา มียอดทำประกันภัยโควิด-19 รวมทั้งสิ้นเกือบ 11 ล้านฉบับ ซึ่งเป็นยอดกรมธรรม์ประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว  นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กว่า 1 ล้านฉบับ และมียอดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสิ้น 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้ว นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เกือบ 100 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม